Other

Hoe reken je een quotient uit?

Hoe reken je een quotiënt uit?

Je kunt ook zeggen dat de quotiënt het resultaat is van de deling van het deeltal door de deler. Een deling is een wiskundige bewerking van twee getallen en ziet er als volgt uit: deeltal : deler = quotiënt. Het deeltal is het getal dat door een ander gedeeld wordt. De deler is het getal waardoor gedeeld wordt.

Wat is de rest en quotiënt?

Voorbeelden. 13 gedeeld door 10 levert 1 als quotiënt en 3 als rest op, omdat 13 = 1 × 10 + 3. 26 gedeeld door 4, levert 6 als quotiënt en 2 als rest op, omdat 26 = 6 × 4 + 2. 56 gedeeld door 7, levert 8 als quotiënt en 0 als rest op, omdat 56 = 7 × 8 + 0.

Wat is de deler en wat is het deeltal?

Delen is een wiskundige of rekenkundige bewerking op twee getallen. Delen is een rekenkundige bewerking van de tweede orde. Bij een deling wordt het deeltal gedeeld door de deler, wat als resultaat het quotiënt van beide getallen oplevert. Als het quotiënt geen geheel getal is, kan het geschreven worden als een breuk.

Hoe bereken je het product van een getal?

Het product van twee of meerdere getallen krijg je door deze getallen met elkaar te vermenigvuldigen. Voorbeeld: Bereken het product van 12 en 7. De delen die je met elkaar vermenigvuldigt, noem je factoren.

Wat betekent product en quotiënt?

Een vermenigvuldiging heet in de wiskunde een product. Een deling heet in de wiskunde een quotiënt. Als je 2 getallen bij elkaar optelt dan heet dat in de wiskunde een som. Als je 2 getallen van elkaar aftrekt dan heet dat in de wiskunde het verschil.

Hoe bereken je het verschil?

Andere formule voor verschil in procenten berekenen Er is nog een andere formule om het verschil in procent uit te rekenen. Deze formule is makkelijker te onthouden in woorden: nieuw min oud, gedeeld door oud, keer 100. In goede termen is dat dus: ((nieuw getal – oud getal) : oud getal) x 100.

Wat is het quotiënt van 16 en 2?

In de wiskunde is een quotiënt het resultaat van een deling. Het quotiënt van twee gehele getallen is bij gewone deling een rationaal getal. Bij geheeltallige deling van gehele getallen is het quotiënt steeds een geheel getal, namelijk het aantal keren dat de deler in het deeltal bevat is.

Wat is quotiënt van 120 en 80?

hoeveel is de helft van het verschil van 120 en 80 vermenigvuldigd met het quotiënt van 120 en 80? Nout: Ik weet het antwoord. Kabouter plop: 60!!!! Laura: Het antwoord is zestig (60) ???

Wat is het deeltal?

deeltal – zelfstandig naamwoord uitspraak: deel-tal 1. getal dat door een ander getal gedeeld wordt ♢ in de som 200 gedeeld door 25 is 200 het deeltal Zelfstandig naamwoord: deel-tal het deeltal …

Wat is een deler betekenis?

het getal waardoor een ander getal gedeeld wordt. B.v. 18:6 = 3, dan is 6 de deler, 18 het deeltal.

Wat is een product van een getal?

Wat is een product van rekenen?

In de wiskunde is een product het resultaat van een vermenigvuldiging, of een uitdrukking die de factoren identificeren die worden vermenigvuldigd.

Wat is het quotiënt?

Het quotiënt komt overeen met de verhouding, maar wordt geschreven en uitgesproken als getal, vergelijk de quotiënten 3 en 2/3 (drie, twee derde) en de verhoudingen 3 : 1 en 2 : 3 (drie staat tot een, twee staat tot drie)

Is quotiënt vergelijken met delingen?

Er zijn verschillende delingen met verschillende quotiënten. Het quotiënt is te vergelijken met het product dat de uitkomst is van een vermenigvuldiging alleen is het quotiënt voor delingen.

Wat zijn de begrippen deeltal, deler en quotient?

Begrippen deeltal, deler en quotient. Wat betekenen de begrippen deeltal, deler en quotiënt ? Delen is een wiskundige bewerking van twee getallen. Een deling ziet er als volgt uit: deeltal : deler = quotiënt. Het deeltal is 8; het getal dat gedeeld wordt. De deler is 2; het getal waardoor gedeeld wordt. De quotiënt is 4; de uitkomst van de deling.

Share this post