Most popular

Hoe wordt WW-premie berekend?

Hoe wordt WW-premie berekend?

Als je eenmaal weet of je werknemer onder het hoge of het lage percentage valt, kun je de WW-premie eenvoudig berekenen. Je neemt het bruto maandloon van je werknemer als basis. Bruto maandloon X percentage = WW-premie.

Waar wordt de WW van betaald?

WW staat voor werkloosheidswet ([wettekst)]. De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en deels via sectorpremies die ten gunste komen van de sectorfondsen. Het UWV stelt jaarlijks de sectorpremie vast (die de werkgever betaalt).

Wat is precies een 0 uren contract?

Een nulurencontract heeft de volgende kenmerken: U gaat aan het werk als uw werkgever u oproept. U heeft een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Maar u heeft geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat u werkt.

Heb ik recht op Ziektewet met een 0 uren contract?

Zolang uw nul-urencontract duurt, kunt u geen Ziektewet-uitkering krijgen. Bent u nog steeds ziek als uw nul-urencontract eindigt? Dan geeft uw werkgever dat aan ons door. Dat hoeft u zelf niet te doen.

Hoeveel eigen vermogen mag je hebben met een WW-uitkering?

Uitkering en spaargeld – Als je WW-uitkering afloopt Als alleenstaande mag je vermogen maximaal 6.295 euro bedragen om recht te hebben op een bijstandsuitkering. Alleenstaande ouders en gehuwden mogen gezamenlijk maximaal 12.090 euro aan vermogen hebben.

Heeft het feit dat je over vermogen beschikt invloed op de hoogte van je WW-uitkering?

Vermogen, spaargeld, alimentatie, een erfenis, kinderbijslag, de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Er geldt voor de WW dus geen vermogenstoets.

Wie is verzekerd voor de WW?

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u verzekerd zijn voor de WW. Deze verzekeringseis is slechts een van de voorwaarden om een WW-uitkering te krijgen. Vrijwel iedereen die in loondienst werkt, is automatisch verzekerd voor de WW. U hoeft hier dus geen speciale verzekering voor af te sluiten.

Wat is het doel van de WW?

De wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde.

Share this post