Most popular

Hva betyr at et studie er samlingsbasert?

Hva betyr at et studie er samlingsbasert?

Når studie er samlingsbasert vil det si at du møter opp til et fastsatt antall samlinger i stedet for å gå på skolen hverdag. Det er obligatoriske innleveringer imellom, og noe av opplæringen kan være nettbasert.

Hva menes med deltidsstudier?

Hvis du studerer fulltid, tar du 30 studiepoeng eller mer i semesteret. Hvis du studerer deltid, tar du mindre enn 30 studiepoeng i semesteret. Folk som studerer deltid, jobber gjerne ved siden, da man ikke får like mye støtte fra Lånekassen. Det varierer også hvor mange forelesninger og seminarer man har.

Hva er forskjellen på videreutdanning og master?

Men det finnes noen som er kortere videreutdanninger som fyller andre behov. Slik vi har forstått det er dette altså i mange tilfeller det samme – en videreutdanning er som regel en mastergrad, og en mastergrad er en videreutdanning. Men det fins også videreutdanninger som er kortere enn en mastergrad.

Hva regnes som videreutdanning?

Videreutdanning derimot, er studier eller opplæring som gir formell kompetanse. En vanlig brukt skille er dersom det er minst ett års opphold i utdanningen som arbeidstaker eller registrert arbeidssøker samt at etter fylte 35 år regnes all formell utdanning som videreutdanning.

Hvorfor ta videreutdanning?

Etterutdanning er ofte kortere kurs som ikke gir formell kompetanse, og som har som hovedmål å vedlikeholde og oppdatere den kompetansen du allerede har. Både etter- og videreutdanning gir deg mulighet til å utvide ditt profesjonelle nettverk, noe du vil ha glede og nytte av i ditt videre arbeidsliv.

Hva skal jeg studere etter bachelor?

Her er fem alternativer du kan tenke over.

 1. Ny bachelorgrad. Når man vurderer videre studier etter bachelorgraden, er det fort å se seg blind på at mastergrad er den eneste logiske veien å gå.
 2. Ta nye fag eller enkeltemner.
 3. Fagskole.
 4. Mastergrad.
 5. Søke jobb.

Hva er en fulltidsstudent?

En fulltidsstudent er en som har fag som samlet tilsvarer 30 studiepoeng per semester, dvs. tre fag som tilsvarer 10 studiepoeng eller fire fag som tilsvarer 7,5 studiepoeng.

Hva er fulltidsstudium?

Et fulltidsstudium ved norske høyskoler og universiteter er på 30 studiepoeng pr. semester. Et bachelorstudium er på 180 studiepoeng (6 semester), mens man trenger ytterligere 120 studiepoeng for å oppnå mastergrad.

Hva kan man videreutdanning seg som sykepleier?

Ved ulike universitetet og høgskoler tilbys blant annet videreutdanninger innen psykisk helsearbeid, anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie. Jordmor- og helsesykepleierutdanning er også spesialiseringer som tas som videreutdanning for sykepleiere.

Hva kan du bli om du går helsefagarbeider?

Fagskoler

 • Psykisk helsearbeid. Tjenester og tiltak for å forebygge psykisk helse, samt behandle og rehabilitere mennesker med slike tilstander.
 • Miljøarbeid.
 • Kreftomsorg og lindrende pleie.
 • Barsel- og barnepleie.
 • Livsstils- og kroniske sykdommer.
 • Fagskoleutdanninger i eldreomsorg.
 • Rehabilitering.
 • Veiledning.

Hva kan man studere etter barnehagelærer?

Du kan også etterutdanne deg til for eksempel adjunkt eller lektor. Barnehagelærerutdanningen tilrettelegger for studier på høyere grads nivå. Flere høgskoler og universiteter tilbyr undervisning på mastergradsnivå for de som ønsker å gå videre etter fullfør bachelorgrad som barnehagelærer.

Hva kan jeg studere etter videregående?

Etter videregående er det vanlig enten å begynne å jobbe, studere ved høgskole eller universitet eller gå folkehøgskole. Noen velger også å reise for gøy, for å lære språk eller jobbe. Les mer her. Det stemmer at man velger seg et slags fag og studerer det i for eksempel 3 eller 5 år på universitet og høgskole.

Share this post