Common questions

Sudenaz ne anlama gelmektedir?

Sudenaz ne anlama gelmektedir?

Sudenaz isim anlamı olarak ‘boyalı’ ve ‘sürmeli’ ile ‘nazlı olan’ şeklinde tabir edilmektedir. Kulağa hoş gelen tanısı ve anlamı ile beraber kız çocukları için son dönemlerde en çok kullanılan isimlerden biridir. Merak edilen diğer konulardan biri de Sudenaz isminin Kur’an-ı Kerim’de geçip geçmediğidir.

Veronica hangi ülkenin ismi?

Şili’de ‘Elif’ ismi ‘Veronica’yı geçti.

Sudenaz isminin özellikleri nelerdir?

Sudenaz ismi bir kız ismi olarak süslenen, sürmelenen, boyalanan güzel hanım anlamına da gelmektedir. Nazlı olan, nazlanan kadın anlamına da gelen bu isim oldukça güzel anlama sahip isimlerdendir. Arapça ve Farsça dillerinden Türkçe ‘ye geçmiş olan bir isimdir.

Farsça Sude ne demek?

Sûde; Farsça ‘sürmek’, ‘değmek’, ‘ezmek’, ‘ezilmek’, ‘sıvamak’ gibi anlamlara gelen Sûden (سودن) kökünden türemiş bir sıfat-isimdir. Buna göre Sûde, sürmüş, sürülmüş, ezmiş, ezilmiş manalarına gelmektedir. Türk Dil Kurumu, Kişi Adları Sözlüğü’nde bu isim için “sürülmüş”, “sürmeli, boyalı” karşılığını vermiştir.

Berika ismi hangi ülkeye ait?

İşte merak edilenler. Berika köken olarak Arapçaya dayanır.

Victoria ne anlama gelir?

Victoria Sözlük Anlamları 1. anlamı iri kırmızı erik, nilüfer, körüklü gezinti arabası.

Sudenaz ismi hangi dil?

Sudenaz ismi Farsça kökenli olan bir isimdir. Kız bebek isimlerinden biri olan Sudenaz iki farklı anlamı olan bir isimdir. Sudenaz isminin ilk anlamı “sürmeli, boyalı” olarak bilinmektedir.

Sude ismini koymak caiz mi?

Sude isminin konulması caiz midir? Sude isminin kullanılması islami açıdan caizdir ve kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Letafet ne demek tir?

letafet için 2 adet anlam bulundu. Güzellik, hoşluk. Yumuşaklık, incelik.

Berika Kürtçe mı?

Berika köken olarak Arapçaya dayanır.

Victoria nerenin ismi?

Victoria, Avustralya’nın güneydoğusunda bulunan eyalet.

Sude ismi Türkçe mi?

Sude ismi Farsça kökenli bir kelimedir. Ve dolayısıyla Kuran’ı Kerim’de geçmemektedir. Ancak ve İran ve hem de Arap kültürlerinde kız çocuklarına bu isim verilmektedir.

Share this post