Useful tips

Wat gebeurt er als je te laat bent met APK?

Wat gebeurt er als je te laat bent met APK?

Als jouw voertuig niet op tijd is gekeurd mag het niet meer op de openbare weg komen en riskeert u een boete. De boete is € 130,- voor alle voertuigen, zowel trekkende als getrokken voertuigen.

Hoe lang mag je rijden met een verlopen APK?

Daarover kunnen we kort zijn: Rijden zonder geldig keuringsbewijs is niet toegestaan! Dus vanaf de dag van de vervaldatum mag niet meer worden gereden. Een auto mag wel tot 2 maanden na vervaldatum van de laatste goedkeuring ongekeurd langs de weg staan (en dus niet rijden).

Hoe hoog is de boete voor rijden zonder APK?

In 2020 is de boete voor een verlopen APK €140,-. Daar komt ook nog €9,- administratiekosten bij. In totaal bent u dus €149,- kwijt als u uw auto niet op tijd APK keurt.

Wat als je je auto niet op tijd laat keuren?

Je betaalt een toeslag Ga je te laat naar de keuring, dan moet je niet enkel de keuring op zich betalen. Er wordt je dan ook nog eens een toeslag aangerekend voor een laattijdig bezoek. Die wordt hoger naargelang je langer wacht. Het bedrag van deze toeslag is uiteindelijk vrij beperkt (minder dan 30 euro).

Hoeveel kost autokeuring als je te laat bent?

In de eerste maand 8,40. Tijdens de tweede en derde maand 12,00. Tijdens de vierde, vijfde en zesde maand 18,00. Na de zesde maand 30,00.

Wat als keuring verlopen is?

Wanneer u geen geldig keuringsbewijs kan of wil voorleggen dan kan u worden gedagvaard voor de politierechtbank. U riskeert dan te worden veroordeeld tot: Gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden. Geldboete van minimaal 80 euro tot maximaal 80.000 euro.

Hoe vaak een APK keuring?

De eerste APK keuring moet gedaan worden wanneer de auto 4 jaar oud is. De tweede keuring vindt plaats als de auto 6 jaar oud is, de derde vindt plaats wanneer de auto 8 jaar is. Daarna zal de APK jaarlijks moeten worden uitgevoerd. De eerste APK keuring moet gebeuren wanneer de auto 3 jaar oud is, daarna elk jaar.

Wat als je te laat bent voor de autokeuring?

Wat indien te laat voor herkeuring?

De herkeuring moet verplicht plaatsvinden in hetzelfde keuringscentrum als het centrum dat het keuringsbewijs heeft afgeleverd. Indien het voertuig niet op tijd wordt voorgereden zal naargelang de termijn vermeld op het keuringsbewijs een nieuwe volledige keuring plaatshebben in plaats van een eenvoudige herkeuring.

Wat als mijn keuring is verlopen?

Wat is een boete voor een auto zonder keuringsbewijs?

Zware boete voor auto zonder keuringsbewijs. Bij een controle door de politie moet u uw keuringsbewijs tonen. Weigert u dat, of hebt u geen geldig bewijs van de technische keuring in uw wagen? Dan riskeert u: een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden; een geldboete van 80 tot 80.000 euro;

Wanneer krijg je een boete rijden zonder apk 2020?

Ook is dat geldig binnen een periode van 2 maanden na het vervallen van de APK. Na deze periode krijg je ook automatisch een boete opgelegd door de RDW. Bekijk daarom ook de mogelijkheid om de auto te laten schorsen indien de auto voor een tijdje niet meer zal deelnemen aan het verkeer. De boete rijden zonder APK 2020 bedraagt € 149.

Hoe voorkomt U technische keuring in uw wagen?

Bij een controle door de politie moet u uw keuringsbewijs tonen. Weigert u dat, of hebt u geen geldig bewijs van de technische keuring in uw wagen? Dan riskeert u: een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden; een geldboete van 80 tot 80.000 euro; of één van deze straffen alleen.

Share this post