Common questions

Paljonko maksaa opiskelu ulkomailla?

Paljonko maksaa opiskelu ulkomailla?

Kuinka paljon ulkomailla opiskelu maksaa? EU- ja ETA-maiden kansalaisille EU- ja ETA-maissa opiskelu on ilmaista, mikäli kyseessä ei ole jokin yksityinen ja maksullinen oppilaitos. Muualla opiskelu voi maksaa useita tuhansia lukuvuodessa. Mahdollisen lukukausimaksun lisäksi on otettava huomioon muut kustannukset.

Miten päästä opiskelemaan ulkomaille?

Aiotko hakea ulkomaille opiskelemaan? Nappaa talteen nämä 10 vinkkiä!

 1. Aloita valitsemalla ohjelma.
 2. Lue vaatimukset ja päivämäärät tarkasti.
 3. Kirjoita “motivation letter” eli saatekirje.
 4. Pyydä suosituksia.
 5. Valmistaudu englannin kielikokeeseen.
 6. Käännä tarvittavat dokumentit.
 7. Ota selvää hakuprosessista.
 8. Valmistaudu haastatteluun.

Mitä hyötyä ulkomailla opiskelusta?

Opiskelija kerryttää osaamista, jota hän tulee takuulla tarvitsemaan tulevaisuudessa työelämässä. Näihin kuuluvat esimerkiksi kielitaito, erilaisten kulttuurien kohtaaminen, kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, joustavuus, sitkeys ja ongelmanratkaisukyky.

Mitä vaihtoehtoja on opiskella ulkomailla toisella asteella?

Toisen asteen opiskelijana sinun on mahdollista lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaille. Voit lähteä vaihtoon lukiosta tai ammatillisesta oppilaitoksesta. Voit suorittaa ulkomailla myös kesäopintoja, työharjoittelun tai jopa koko toisen asteen tutkinnon.

Miten rahoittaa opiskelu ulkomailla?

Suomesta on mahdollista hakea opintotukea sekä vaihto-opiskeluun että koko tutkinnon suorittamiseen ulkomailla. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä sekä opintolainan valtiontakauksesta. Lisäksi ulkomailla opiskeluun on tarjolla opiskelumuodosta riippuen erilaisia apurahoja ja stipendejä.

Onko ulkomailla ammattikorkeakouluja?

Pääsyvaatimuksista tulee aina ottaa selvää tapauskohtaisesti. Ulkomailla ei yleensä erotella ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopistotutkinnon kesken, kunhan tietty laajuusvaatimus täyttyy. Vain harvoissa maissa on edes ammattikorkeakouluja vastaavaa järjestelyä, ja missään se ei ole täysin samanlainen kuin Suomessa.

Kuka voi lähteä vaihtoon ammatillisesta oppilaitoksesta?

Ready for Life -harjoittelu on tarkoitettu 18-35-vuotiaille, jotka ovat valmistuneet hiljattain toisen asteen ammatillisesta oppilaitoksesta. Ulkomaanjakson tulee alkaa, kun valmistumisesta on kulunut alle vuosi. Harjoittelijat saavat ulkomaille Erasmus+ -tuen, joka kattaa valtaosan vaihdon kuluista.

Miksi lähdin opiskelemaan ulkomaille?

Ulkomailla asuminen on tehokkain keino hankkia sujuva kielitaito. Kun elät arkea vieraan kielen ympäröimänä, opit nopeasti ja saat kokea kuinka kieltä käytetään paikallisten keskuudessa. Ulkomailla opiskelu antaa kielitaidon parantamisen lisäksi tilaisuuden kokea elämää toisessa kulttuurissa.

Miksi kannattaa lähteä vaihtoon?

Vaihdossa pääset näkemään ja kokemaan paljon asioita kansainvälisessä ympäristössä sekä tapaamaan ihmisiä eri kulttuureista. Kielitaidon lisäksi myös kansainvälistä kokemusta arvostetaan suuresti nykypäivän opiskelu- ja työelämässä.

Mitä kaikkea yliopistossa voi opiskella?

 • Humanistiset alat ja teologia.
 • Kauppa, hallinto ja oikeustiede.
 • Luonnontieteet, matematiikka ja tilastotiede.
 • Farmasia, hammaslääketiede ja lääketiede.
 • Maatalous- ja metsätiede, eläinlääketiede.
 • Palvelualat: liikuntatiede, sotilasala.
 • Sosiaalitieteet, journalistiikka ja viestintä
 • Tekniikka, teollisuus ja rakentaminen.

Miten rahoittaa opiskelu?

Eri tahot myöntävät erilaisia apurahoja, joilla on mahdollista rahoittaa aikuisiällä tehtyjä opiskeluja. Apurahoja ja stipendejä voi hakea esimerkiksi säätiöiltä ja järjestöiltä. Apurahat on usein suunnattu vain tietylle ryhmälle. Apurahaa haetaan yleensä erillisellä hakemuksella.

Saako opintotukea ulkomaille?

Voit saada opintotukea kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin. Ulkomailla opiskelevan opintoraha on yhtä suuri kuin Suomessa opiskelevan, mutta opintolainan määrä on suurempi. Opintotukea voivat saada ainoastaan Suomen, EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä.

Share this post