Useful tips

Welk pensioenfonds GGZ?

Welk pensioenfonds GGZ?

Voor de ggz-sector betekent dit dat alle werkgevers die specialistische ggz bieden, zich vanaf 1 januari 2021 verplicht moeten aansluiten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Werkt u bij een werkgever die specialistische ggz zorg verleent? Dan bouwt u vanaf volgend jaar dus pensioen op bij PFZW.

Wat betekend PFZW?

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is hét pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Werknemers, werkgevers en sociale partners zorgen bij PFZW samen voor een goed collectief pensioen in een leefbare wereld.

Welk pensioen heb ik opgebouwd?

U kunt het pensioenregister bekijken op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog meer vragen over (de hoogte van) uw pensioen? Dan kunt u terecht bij uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar.

Wat is PGGM voor een bedrijf?

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. We bieden onze klanten pensioenbeheer, vermogensbeheer en bestuursadvisering. PGGM beheert de pensioenen van verschillende pensioenfondsen, de daarbij aangesloten werkgevers en hun werknemers.

Hoeveel pensioen betaal ik PFZW?

PFZW stelt elk jaar de hoogte van de premie vast voor uw pensioen. De premie voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen in 2020 is 23,5% van uw salaris min de AOW-franchise (zie 2.3). De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is 0,5% over een deel van uw salaris.

Hoeveel krijg ik als ik met pensioen ga?

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is het basispensioen dat u van de overheid krijgt. Voor gehuwden en samenwonenden is dit 835.04 euro bruto per persoon per maand. Alleenstaanden krijgen 1215.81 euro. Meer bedragen vindt u in dit artikel.

Hoe weet je of je recht hebt op pensioen?

Pensioenrechten. Momenteel is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar en 4 maanden; dit blijft zo tot en met 2021. Wie in Nederland woont of werkt, bouwt AOW-recht op vanaf zijn 15e (wordt 17 in 2024) tot de dan geldende AOW-leeftijd. Voor een volledig AOW-pensioen moet iemand 50 jaar in Nederland gewoond of gewerkt hebben …

Share this post