Useful tips

Kan een spin bijten?

Kan een spin bijten?

Spinnen kunnen bijten, maar over het algemeen heb je daar geen last van. Spinnen gebruiken het bijten namelijk vooral voor een prooi. De huid van een mens is bovendien de stug voor een spin om goed te bijten. Natuurlijk bestaan er uitzonderingen (zoals de arme man uit België).

Kan een klein spinnetje bijten?

Volgens Noordijk heel onwaarschijnlijk. “Het aantal spinnenbeten in Nederland is erg klein, mogelijk gebeurt het één of enkele keren per jaar “, zegt hij. “De genoemde spinnen kunnen alleen op plekken bijten waar de huid dunner is, bijvoorbeeld tussen je tenen of vingers.

Kan de grote huisspin bijten?

Huisspinnen bijten over het algemeen niet, ze rennen liever naar een rustig hoekje waar ze niet gestoord worden. Hun gifkaken zijn niet gebouwd om mensen te bijten. Mochten ze toch bijten, dan is de beet niet heel erg pijnlijk, de bult wordt binnen enkele dagen minder.

Welke spinnen kunnen bijten?

De volgende spinnen zijn als geheel ongevaarlijk aan te merken, voor een beet van deze spin zal je je dus geen zorgen hoeven te maken:

 • Broeikasspin.
 • Gewone Doolhofspin.
 • Gewone Huisspin.
 • Gewone Kameleonspin.
 • Gewone tandkaak.
 • Grote Huisspin.
 • Grote Kaardespin.
 • Grote Steatoda.

Kan een trilspin bijten?

Omdat de kaken van deze spin te klein en te zwak zijn om de menselijke huid te doorboren is het geen dodelijke spin voor de mens. Bijna alle spinnen gebruiken gif om hun prooi te doden. Alleen in het zuiden van Europa komt de zwarte weduwe voor die een zeer onaangename beet kan geven.

Welke spinnen bestaan er?

We geven je hieronder een overzicht van een aantal courante en opmerkelijke soorten: van de kruisspin tot de gewone huisspin.

 • Broeikasspin.
 • Gewone doolhofspin.
 • Gewone huisspin.
 • Gewone kameleonspin.
 • Gewone tandkaak.
 • Grote huisspin.
 • Grote kaardespin.
 • Gewone bostrechterspin.

Share this post