Other

Wat is een suppletie omzetbelasting?

Wat is een suppletie omzetbelasting?

Suppletie betekent letterlijk toevoeging. Met een suppletie doet u dus een toevoeging aan uw bestaande aangifte. Heeft u te veel of te weinig btw aangegeven? Dan doet u een suppletie omzetbelasting.

Hoe werkt een suppletie aangifte?

Een suppletie aangifte is een aanvulling op de btw-aangifte die je indient als je te veel of te weinig omzetbelasting hebt betaald. Met een suppletie aangifte geef je dus een correctie op de btw-aangifte door aan de Belastingdienst.

Wat is een Teruggaafbeschikking?

Te veel btw aangegeven Binnen een paar weken ontvang je een brief van de Belastingdienst waarin staat of en hoeveel geld je terugkrijgt. Dit heet een teruggaafbeschikking. Als je btw terugkrijgt, wordt dit teruggestort of wordt het verrekend met openstaande belastingschulden.

Waar kan ik mijn aangifte omzetbelasting vinden?

Hebt u aangifte gedaan via Mijn Belastingdienst?

  1. Ga naar Mijn Belastingdienst en log in met uw DigiD.
  2. Op de welkomstpagina klikt u op ‘Correspondentie’.
  3. In het overzicht zoekt u de aangifte die u nodig hebt.
  4. Klik op de link en u kunt de pdf downloaden en opslaan op uw computer óf afdrukken.

Wat betekent Jaarsuppletie?

De jaarsuppletie is een handmatige actie die je apart moet uitvoeren. Een suppletieaangifte bestaat alleen uit correcties of wijzigingen op het voorgaande kalenderjaar nádat de btw-aangifte van de laatste periode van het voorgaande kalenderjaar definitief gemaakt is.

Hoe vaak mag je een suppletie indienen?

Een suppletieaangifte corrigeert een eerdere belastingaangifte van maximaal vijf jaar oud. Correcties van minder dan duizend euro omzetbelasting hoef je niet per suppletieaangifte te wijzigen, maar mag mag je ook verwerken in je eerstvolgende btw-aangifte.

Hoe corrigeer ik een btw-aangifte?

Als u uw btw-aangifte naar ons verzonden hebt, kunt u die alleen nog wijzigen of aanvullen met het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’. U vindt dit formulier via Inloggen voor ondernemers, bij ‘Overige formulieren’.

Hoe lang duurt verwerking suppletie?

Teruggaaf. Wij sturen u binnen enkele weken een brief waarin staat of u geld terugkrijgt, de teruggaafbeschikking. Als u btw terugkrijgt, storten wij dit na het versturen van de beschikking op uw rekening, of verrekenen wij dit met nog openstaande belastingschulden.

Hoe lang duurt suppletie?

In gevallen waarin de negatieve suppletie wordt ingediend na afloop van de bezwaartermijn wordt het verzoek behandeld als een verzoek om ambtshalve teruggaaf. Hiervoor staat een redelijke beslistermijn van maximaal acht weken, met een eventuele verlenging van deze termijn met een redelijke termijn.

Hoe lang kun je een suppletie indienen?

Vijfjaartermijn. De termijn voor het indienen van een suppletieaangifte omzetbelasting is vijf jaar. Met andere woorden: u bent verplicht om binnen vijf jaar een onjuiste en onvolledige btw-aangifte te corrigeren.

Share this post