Other

Waarom Starr methode gebruiken?

Waarom Starr methode gebruiken?

STARR staat voor: Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie. Je gebruikt de methode om een voorbeeld te geven van de manier waarop jij je in het verleden hebt gedragen in een bepaalde situatie. Zo toon je aan dat jij over de juiste competenties beschikt die nodig zijn voor de functie waarop jij solliciteert.

Wat zijn Starr voorbeelden?

Waar staat STARR voor?

Situatie Wat was de situatie of context waarin het voorbeeld zich afspeelde?
Taak Wat was jouw taak of welke taak heb jij op je genomen?
Actie Wat is er precies gezegd en welke actie is ondernomen?
Resultaat Hoe werd hierop gereageerd en wat was het eindresultaat?

Wat is het start model?

De STARRT-methode is een hulpmiddel om te reflecteren. Reflecteren is terugblikken op je ervaringen en gedrag. Door te reflecteren ontdek je wie je bent, wat je motiveert, wat goed gaat en minder goed afgaat en waar uitdagingen voor je liggen. Door reflecteren leer je bewust en bekwaam te handelen.

Welke omschrijvingen horen bij reflecteren?

Bij reflecteren onderzoek je je manier van handelen, maar ook hoe je reageert op een bepaalde situatie en hoe dat voelt. Dat laatste, je gevoel, is een thema waarbij je uitgebreid stil moet staan in je manier van reflecteren. Vaak reageren we uit een eerste impuls op een situatie.

Waarom Starr of Korthagen?

De starr methode is op zich een methodiek die zich richt op feiten, oorzaak en gevolg. Bij de Korthagen reflectie gaat het een niveautje ‘dieper’ doordat ook je gedachten die je had en wat je voelde meegenomen wordt bij de reflectie. Want ook deze zijn volgens Korthagen van invloed op iemands gedrag.

Hoe gebruik je de Starr methode?

De STARR-methode

  1. Situatie. Bij de situatie vertel je meer over de feiten. Wat was de situatie?
  2. Taak. Wat was jouw taak in deze situatie?
  3. Actie. Hoe heb jij gehandeld in deze situatie? Hoe reageerde je?
  4. Resultaat. Wat was het resultaat van je handeling? Hoe liep de situatie af?
  5. Reflectie. Hoe kijk je terug op je handeling?

Wat is Starr techniek?

Tijdens een sollicitatie gebruiken rekruteerders dikwijls de STARR-techniek. Dit is een interviewtechniek om kandidaten op gestructureerde wijze te bevragen over hun rond gedrag en competenties. Sollicitanten kunnen op zo hun competenties duidelijk in de verf zetten.

Wat is een start verslag?

Een STARRT-verslag wordt vooral geschreven tijdens stageperiodes en tijdens het werk. Je schrijft een STARRT-verslag als je een situatie hebt meegemaakt die niet zo lekker liep. Maar je kan ook een STARRT-verslag schrijven als je iets deed wat juist wel heel goed uitpakte.

Wat staat bij reflecteren centraal?

Bij reflectie staat jouw professionele handelen centraal. Reflectie is gericht op jouw individuele vakinhoudelijke ontwikkeling. Het gaat dus bij reflectie niet om het proces van de cliënt. Het gaat bij reflectie ook nadrukkelijk (maar niet alleen) om het proces van de hulpverlener.

Hoe en op welke manieren kan ik te reflecteren op mijn eigen functioneren?

De Starr-methode wordt het meest gebruikt om te reflecteren op jezelf. Met deze manier van zelfreflectie kijk je naar jouw taak in een geheel, je acties die je onderneemt en het resultaat ervan. Deze reflectiemethode is heel effectief en werkt in 5 stappen: situatie, taak, actie, resultaat en reflectie.

Wat is een reflecterende vraag?

Reflectieve vragen hebben de bedoeling iemand te beïnvloeden, bijvoorbeeld door aannames en veronderstellingen aan de orde te stellen, opties te verkennen en der- gelijke. Daarbij is het uitgangspunt dat mensen door hun ervaringen (onbewust) veel meer weten dan ze denken te weten.

Waarom Reflectiemodellen?

Wat helpend is bij reflecteren is gebruik te maken van een reflectiemodel. Een reflectiemodel geeft je concrete handvatten om structureel en systematisch terug te kijken op je eigen handelen. Hiermee kan diepgaand en op een stapsgewijze manier worden gereflecteerd op een bepaalde ervaring, handeling of proces.

Wat is een Starr-reflectie?

Voorbeeld STARR-reflectie. Didactische competentie. Zorgen voor een krachtige leeromgeving en bevorderen van het leren. Persoonlijke leerdoel. Een duidelijke instructie geven. Situatie. Ik loop stage in groep 4 waarin wekelijkse lessen wereldoriëntatie op het programma staan.

Wat is de meestgebruikte methode voor reflectie?

De meestgebruikte methode om te reflecteren op je eigen handelen, bijvoorbeeld in een reflectieverslag, is de STARR-methode. STARR staat voor situatie, taak, actie, resultaat en reflectie. Als je de STARR-methode gebruikt, geef je antwoord op vragen over de situatie, taak, actie, het resultaat en de reflectie.

Wat zijn de vragen volgens de Star-methode?

Vragen volgens de STAR-methode verschillen van de standaard interviewvragen, omdat ze zich meer richten op ervaringen, gedrag, kennis, vaardigheden en capaciteiten. In plaats van de standaardvraag “Hebt u leidinggevende vaardigheden” is een STAR vraag “Geef mij een voorbeeld van je leidinggevende kwaliteiten in je vorige functie.”

Share this post