Other

Ketka ovat oikeutettuja asumistukeen?

Ketkä ovat oikeutettuja asumistukeen?

Pienituloinen ruokakunta voi saada yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Yleensä ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt. Asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle.

Milloin ei saa asumistukea?

Pohditko, missä vaiheessa olisi hyvä hakea asumistukea? Vastaus kuuluu: Mieluiten heti, kun vuokrasopimus on allekirjoitettu. Asumistuki voidaan myöntää sen kuukauden alusta, josta alkaen vuokrasopimus on ollut voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen.

Mitä liitteet eläkkeensaajan asumistukeen?

Kun haet eläkkeensaajan asumistukea ensimmäisen kerran, toimita aina kaikista tileistäsi ja talletuksistasi tiliote tai muu todistus, josta selviää tilisi saldo ja korko. Jos saat eläkettä ulkomailta, toimita Kelaan päätös, jonka olet saanut siitä.

Mikä on asumistuen vuositarkastus?

Kela tarkistaa yleisen asumistuen, kun tuen myöntämisestä tai edellisestä tarkistuksesta on kulunut vuosi. Yleinen asumistuki myönnetään yleensä toistaiseksi, mutta tuki tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Asumistuen vuositarkistus tehdään, kun tuen myöntämisestä tai edellisestä tarkistuksesta on kulunut vuosi.

Kenellä on oikeus asumistukeen?

Jos olet pienituloinen ja tulosi eivät riitä asumiskustannustesi kattamiseen, sinulla voi olla oikeus asumistukeen. Asumistuen muoto riippuu elämäntilanteestasi. Pikaopas neuvoo sinua asumistuen hakemisessa.

Kuka saa opintotukea?

Voit saada opintotukea seuraavissa tilanteissa: Suoritat yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai tieteellistä, taiteellista tai ammatillista jatkotutkintoa. Suoritat ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Pitääkö asumistukea hakea joka kuukausi?

Asumistuki myönnetään aina kuukauden 1. päivästä alkaen. Voit saada asumistukea takautuvasti enintään 1 kuukaudelta. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi ratkaistu ja koska etuus maksetaan.

Saako eläkeläinen yleistä asumistukea?

– Jos saat pelkästään esimerkiksi osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkettä, voit hakea yleistä asumistukea. Vielä nykyisin joissain tilanteissa eläkeläinen voi valita yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen välillä. Jatkossa esimerkiksi kaikki lapsiperheet voivat hakea vain yleistä asumistukea.

Mitä liitteitä tarvitaan asumistuen tarkistukseen?

Hyviä uutisia: asumistuen hakeminen on yllättävän helppoa. Yleensä hakemuksen liitteeksi riittää kopio vuokrasopimuksesta. Sinun ei tarvitse lähettää tietoja palkkatuloistasi, sillä Kela saa tiedot tulorekisteristä.

Kuka voi saada eläkkeensaajan asumistukea?

Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, kun asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen. Voit saada asumistukea vakinaiseen vuokra- tai omistusasuntoon. jos muutkin asunnossa asuvat saavat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.

Mitä tarkoittaa asumistuen tarkistus?

Asumistuki tarkistetaan, kun ruokakunnan kuukausitulot nousevat tai laskevat huomattavasti edellisen päätöksen vahvistetuista tuloista. Tarkistus tehdään, kun ruokakunnan yhteenlasketut tulot nousevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk.

Pitääkö Kelalle ilmoittaa tulot?

Kela saa nykyisin tiedot palkkatuloista tulorekisteristä, mutta asiakkaan on edelleen ilmoitettava tulojen muutoksesta Kelaan. Yleinen asumistuki tarkistetaan tulojen muutoksen vuoksi silloin, kun ruokakunnan yhteenlasketut kuukausitulot suurenevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk.

Share this post