Lifehacks

Hoe schrijf je een zakelijke email Nederlands examen?

Hoe schrijf je een zakelijke email Nederlands examen?

Deze indeling ziet er als volgt uit:

 1. Afzender. Je vermeldt hier je eigen adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 2. Dagtekening. Hier schrijf je de plaats waar en de datum waarop je de brief hebt geschreven.
 3. Geadresseerde.
 4. Betreft.
 5. Aanspreking.
 6. Eerste alinea.
 7. Rest van de tekst.
 8. Afsluiting en ondertekening.

Hoe maak je een artikel examen Nederlands?

Schrijf je tekst in minimaal 100 woorden.

 1. Een goedlopende tekst heeft volledige zinnen.
 2. Maak de zinnen niet te lang.
 3. Gebruik witregels tussen de alinea’s.

Hoe schrijf je een brief examen?

Over het algemeen bestaat de kern uit 1 of 2 alinea’s. Zorg ervoor dat je geen wollige tekst gebruikt en dat je het kort en bondig houdt. De afsluiting bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.

Hoe maak ik een brief?

In een brief of een e-mail doe je dat meteen aan het begin met de aanhef. Met deze introducerende woorden begroet je de lezer. Dat kan op een formele manier met bijvoorbeeld Geachte of op een informele manier met bijvoorbeeld Beste. Veel mensen vragen zich af wat een gepaste aanhef is.

Hoe schrijf je een mail naar een bedrijf?

De aanhef van een zakelijke e-mail

 1. Geachte heer/mevrouw (als de ontvanger onbekend is)
 2. LS (Lectori Salutem, oudere en afstandelijke aanhef als de ontvanger onbekend is)
 3. Geachte heer (achternaam)
 4. Geachte mevrouw (achternaam)
 5. Beste (achternaam of voornaam, tutoyerende aanhef, vrij informeel)
 6. Waarde heer (achternaam)

Hoe schrijf je een artikel Nederlands examen mbo?

Gebruik woorden die je kent. Kijk goed of alles uit de opdracht ook echt in jouw schrijfproduct staat. (Gebruik dezelfde woorden/zinnen, dan maak je ook geen fouten). Denk niet eindeloos lang na, begin gewoon met schrijven en ga pas kritisch nakijken als je klaar bent.

Hoe moet je een artikel schrijven Nederlands?

Begin met een inleiding waarin je vertelt wat lezers kunnen verwachten van het artikel. Zet het ‘probleem’ van de lezer dat je gaat behandelen centraal. Vertel in de volgende alinea’s wat je de lezer bij de inleiding hebt beloofd te gaan vertellen. Geef het artikel meer structuur door het gebruik van subkopjes.

Hoe schrijf ik een artikel vmbo?

Schrijf het artikel voor de schoolkrant. Gebruik voor je artikel de informatie uit de situatiebeschrijving en eventueel de tekst ‘Onbetaalbaar eigendom’. Gegevens die onbekend zijn, mag je zelf bedenken. Maak er een samenhangend geheel van en zet er een passende titel boven.

Hoe schrijf je een email Nederlands?

Doorgaans komen in een zakelijke e-mail dezelfde basiselementen aan bod als in een zakelijke brief: afzender en geadresseerde, onderwerp, aanhef, eigenlijke inhoud, afsluiting, slotgroet en afzendergegevens.

Hoe maak je een persoonlijke brief?

Regels voor een persoonlijke brief:

 1. 1) Schrijf boven de brief plaats en datum: waar en wanneer je de brief schrijft.
 2. 2) Begin de brief met een aanhef: je groet de lezer. Bijvoorbeeld: Hoi Ashwin of Hey Luna, etc.
 3. 3) Eindig met de afsluiting: je neemt afscheid van de lezer.
 4. 4) Plaats witregels:

Hoe heet het begin van een brief?

De aanhef of aanspreking is een (meestal vriendelijke) introducerende zin van een brief of e-mail. Het gaat doorgaans om standaardformuleringen waarmee de schrijver zich tot de geadresseerde richt. Er bestaan verschillende formules, van formeel tot zeer intiem.

Wat is een zakelijke brief?

Zo bevat een zakelijke brief het adres van de geadresseerde en de afzender, de datum en eventuele bijlagen. Een zakelijke brief is veel formeler geschreven dan een persoonlijke brief aan een vriend of klasgenoot. Hij moet er aantrekkelijk uitzien en uiteraard is het heel belangrijk dat hij in goed Nederlands is geschreven.

Wat is de indeling van de zakelijke brief?

Een zakelijke brief heeft vaak een vaste indeling. Deze indeling ziet er als volgt uit: Afzender. Je vermeldt hier je eigen adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dagtekening. Hier schrijf je de plaats waar en de datum waarop je de brief hebt geschreven.

Wat zijn de onderdelen van een zakelijke brief?

Onderdelen van een zakelijke brief. Van belang is dat je bepaalde gegevens heel precies noteert. Zo bevat een zakelijke brief het adres van de geadresseerde en de afzender, de datum en eventuele bijlagen. Een zakelijke brief is veel formeler geschreven dan een persoonlijke brief aan een vriend of klasgenoot. Hij moet er aantrekkelijk uitzien en

Share this post