Lifehacks

Welke dieren kunnen van de rode lijst af?

Welke dieren kunnen van de rode lijst af?

Zeehonden, bruinvis, otter en bever van de Rode Lijst af Het gaat zo goed met bruinvis en gewone en grijze zeehond dat deze soorten niet meer op de Rode Lijst staan. Ook de otter, bever en boommarter staan niet meer op de Rode Lijst, omdat deze soorten inmiddels gezonde populaties hebben.

Welke dieren staan op de rode lijst in Nederland?

De soorten op de Rode Lijst

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status 2009
Vale vleermuis Myotis myotis verdwenen uit het wild
Veldspitsmuis Crocidura leucodon gevoelig
Waterspitsmuis Neomys fodiens kwetsbaar
Wilde kat Felis silvestris ernstig bedreigd

Wat betekent rode lijst van dieren?

De IUCN Rode Lijst is een uitgebreide informatiebron over bedreigingen, ecologische kenmerken en leefgebieden van dier- en plantensoorten. Ernstig bedreigde dier- of plantensoort (CR, critically endangered) – Een soort met een extreem hoge kans om in de natuur op korte termijn uit te sterven.

Welke regenwoud dieren staan op de rode lijst?

Het gaat in veel gevallen om unieke soorten die nergens anders ter wereld voorkomen dan in het Amazone regenwoud, zoals de Amazonedolfijn en de Orinocokrokodil. Ze vallen allemaal onder de categorie ‘bedreigd’ op de rode lijst van IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources).

Welke dieren zijn bedreigd in Belgie?

Soorten die vroeger erg algemeen waren, zoals de Veldspitsmuis, lijken nu in vrije val te zijn. In tegenstelling tot de oorzaken, zijn de gevolgen wel duidelijk: veldmuizen vormen belangrijk basisvoedsel voor dagroofvogels, uilen, de bedreigde Grauwe klauwier, Wezel, Hermelijn en de kwetsbare Bunzing.

Hoe kom je op de rode lijst?

Een Rode lijst is een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve trend. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de Minister van Economische Zaken.

Welke dieren in Nederland zijn bedreigd?

10 bedreigde diersoorten op een rij.

 • De otter.
 • Wilde kat.
 • Gewone hamster.
 • Damhert.
 • Ingekorven vleermuis.
 • Velduil.
 • Korhoen.
 • Vuursalamander.

Wat de criteria zijn om op de rode lijst te komen?

De rode lijsten zijn samengesteld aan de hand van twee criteria, te weten de zeldzaamheid en de trend in het verloop van de talrijkheid.

Welke dieren zijn kwetsbaar?

Algemene soorten raken bedreigd Zo zijn konijn en haas sinds 1950 maar liefst 60-70% in aantal geslonken. Recenter gaat het ook met algemene soorten als egel en eekhoorn niet goed. Zo blijkt dat de egel en de eekhoorn in verspreiding met 50% respectievelijk 34% achteruit zijn gegaan in de laatste tien jaar.

Welke dieren worden bedreigd in het tropisch regenwoud?

Bedreigde diersoorten: dit is een lijst van 12 dieren die…

 • De Borneose Orang Oetan. Foto: Een twee jaar oud Orang Oetan-jong.
 • Pika.
 • Reuzenotter.
 • Amoerluipaard.
 • Zwartvoet-fret.
 • Darwins vos.
 • Sumatraanse neushoorn.
 • Bengaalse gier.

Welk dier dat in Donau leeft wordt met uitsterven bedreigd?

Het schild van de karetschildpad is bijzonder, het geeft een dieprode kleur, een gevlamd patroon en heeft een glans, daarom is ook juist dit schild zo gewild. Maar niet alleen door het schild is het dier met uitsterven bedreigd, de eieren staan in sommige landen bekend als delicatesse, en ook het vlees wordt gegeten.

Share this post