Other

Wat is de betekenis van metafysisch?

Wat is de betekenis van metafysisch?

Metafysica is de filosofische discipline die volgens Aristoteles na (in het Grieks: meta ) de fysica, de studie van de natuur, komt. De metafysica onderzoekt de eerste oorzaken van de dingen. Daarbij moet men oorzaak echter niet opvatten in de gangbare zin van causaliteit.

Wat is een filosofisch metafysische vraag?

Volgens de metafysica is er niets, of het moet bestaan in de samenhang (of de relatie) met alles. Naast onderzoek omtrent de ‘zijnden’ stelt de metafysica zich ook vragen naar het ‘zijn’ zelf. Wat is ‘zijn’ en waarom is er eerder iets dan niets?

Wat is ontologie?

De ontologie (van het Grieks ὀν = zijnde en λόγος = woord, leer) of zijnsleer is onderdeel van de metafysica, de filosofische tak die het wezen onderzoekt dat achter de waargenomen werkelijkheid schuilgaat. Daarom wordt de ontologie soms ook wel ‘categorietheorie’ genoemd.

Wat betekent het woord substantie?

[Lat. substantia, van sub-stare = standhouden, van sub- = onder, en stare = staan] zelfstandigheid (draagster van accidenten); materie, stof; het wezenlijke, hoofdzaak.

Wat is bestaan filosofie?

Filosofie of wijsbegeerte is het streven naar kennis en wijsheid. Het is het geheel van de (wetenschappelijke) zoektocht naar de aard van de dingen.

Wat zijn filosofische discussies?

Het belangrijkste kenmerk van een filosofische vraag is dat hét antwoord niet in een boek, encyclopedie of op wikipedia te vinden is. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Vaak is het zo dat bij een filosofische vraag niet meteen duidelijk is wat voor soort antwoord er moet komen.

Wat is een ontologisch argument?

Een voorbeeld hiervan zijn de zogeheten ‘ontologische argumenten’ voor het bestaan van God. Het startpunt van een ontologisch argument is een bepaalde definitie van God, zoals dat God ‘datgene is waarboven niets groter gedacht kan worden’ of dat God een ‘maximaal perfect wezen’ is.

Wat is ontologisch godsbewijs?

Dit bewijs voor het bestaan van God stamt van Anselmus van Canterbury. Heel globaal: God is het meest volmaakte wezen; te bestaan is volmaakter dan niet te bestaan; daarom moet God bestaan.

Wat is substantie gebruik?

Middelenverslaving. Een middelenverslaving is een verslaving die in stand gehouden wordt door het gebruik van een drug of substantie, die op zichzelf verslavend is doordat het een directe werking in de hersenen heeft. Dit noemt men een psychoactief middel of drug.

Wat is een ander woord voor substantie?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: substantie (zn): goedje, grondstof, materiaal, materie, spul, stof, zelfstandigheid.

Welke vakken heb je nodig voor filosofie?

Je volgt onder andere de volgende vakken:

  • Political Philosophy (P&S 1)
  • Metafysica.
  • Ethiek 1.
  • Geschiedenis van de Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte.
  • Logic.
  • Epistemologie (W&K 1)
  • Wijsgerige Antropologie (A&P 1)
  • Hedendaagse Sociale en Politieke Filosofie (P&S 2)

Wat is een filosoof en wat doet hij?

Een filosoof is iemand die filosofeert over algemene levensvragen, zoals waarom zijn wij op aarde en is er leven na de dood. In het kort komt filosoferen neer op het diep nadenken over de wezenlijke vragen van het leven en de samenhang der dingen. Filosoferen betekent letterlijk vriend van de wijsheid.

Share this post