Other

Waar we het over eens zijn staat buiten?

Waar we het over eens zijn staat buiten?

Men is het er helemaal over eens: het is gewoon zo. De zaak is volledig duidelijk. Je gaat er dus geen ruzie over maken, dat is zinloos. De zegswijze “dat staat buiten kijf” houdt dus eigenlijk in dat een bepaalde kwestie geen ruzie of gekibbel waard is.

Wat is een kijf?

KIJF, v. geschil, twist in de uitdr. buiten kijf, zonder tegenspraak, onloochenbaar, zeker; — (Zuidn.) voor de kijf zijn, gaarne kijven; op zijn kijf zijn.

Waar komen spreekwoorden en vaste uitdrukkingen vandaan?

Veel bekende Europese spreekwoorden werden, voor zover we weten, voor het eerst gebruikt door de Romeinen, maar het Latijn was het medium van talloze Griekse zinnen die daarvoor al bestonden. Mogelijk zijn ze bedacht door onbekende filosofen of zijn het delen van historische verslagen, oude orakels, mythes en fabels.

Waar komt de uitdrukking van onderen vandaan?

‘ betekent zoveel als ‘Pas op, jullie daar van onderen (= beneden), er komt iets naar beneden! ‘ ‘Van onderen’ verwijst dus naar de plaats waar de mensen zich bevinden die geraakt kunnen worden door iets wat valt of naar beneden komt, zoals meubelstukken bij een verhuizing.

Wat betekent het staat buiten kijf?

D.i. zonder twijfel, eig . zonder er over te kijven, te twisten; het tegengestelde van het fri.

Hoe zeg je gezegde in het Engels?

het gezegde

gezegde (ww.) to phrase ; to term
het gezegde the statement ; the expression ; the rhetorical expression ; the maxim ; the turn of phrase ; the predicate ; the meaning ; the proverb ; the saying ; the aphorism
gezegde adage

Wat betekent dat staat buiten kijf?

D.i. zonder twijfel, eig . zonder er over te kijven, te twisten; het tegengestelde van het fri. yn ‘e kiif stean, twijfelachtig, onzeker zijn; 17de eeuw bij Asselijn: buiten alle dispuut, mnl.

Wat betekent met oog op?

rechtswetenschap: met de gedachte aan; in aanmerking nemende dat. …

Waar komt de uitdrukking op die fiets vandaan?

De herkomst van op die fiets in de betekenis van op die manier is onduidelijk. Het zou Rotterdamse straattaal zijn, maar dat is niet zeker. Wat me vooral verbaast, is dat het ontstaan van het woord ‘fiets’ in nog dikkere nevelen is gehuld. De volksmond bepaalde anders: het werd fiets.

Waar komt de uitdrukking in hart en nieren vandaan?

Deze zegswijze gaat terug op de Bijbel. Ook in hart en nieren (‘door en door’) gaat terug op de Bijbel. Naast de nieren staat immers ook het hart vaak voor het diepste innerlijk van de mens. Het zijn als het ware de plaatsen waar zijn diepste gevoelens en gedachten gevestigd zijn.

Waar komt spreekwoord hart onder de riem steken vandaan?

De uitdrukking komt uit het soldatenleven. Hart betekent hier ‘moed’, net als in bijvoorbeeld ‘Heb het hart eens dat te doen! Wie iemand een riem onder het hart steekt, zorgt ervoor dat het hart/de moed hem niet in de schoenen kan zinken.

Wie steek jij een hart onder de riem?

Wie iemand ‘een hart onder de riem steekt’, spreekt een ander moed in. Het omgekeerde kan ook: iemand ‘een riem onder het hart steken’.

Share this post