Most popular

Waarom SMART doelen stellen?

Waarom SMART doelen stellen?

Een SMART-geformuleerde doelstelling leidt tot een duidelijk en haalbaar actieplan waar voldoende draagvlak voor is, wat niet alleen handig is, maar ook jezelf en medewerkers kan motiveren. Bovendien weet je op de afgesproken datum ook daadwerkelijk of het doel behaald is, doordat dit meetbaar is.

Wat is een SMART leerdoel?

Het stellen van doelen stuurt je gedrag. Als je geen doelen hebt, maakt het niet zoveel uit wat je doet. Het is belangrijk dat je je leerdoelen SMART ofwel specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden kunt maken.

Hoe moet je doelen stellen?

Doelen stellen voor jezelf: waarom het belangrijk is en tips om het aan te pakken

 1. Maak een doel speficiek.
 2. Stel een doel dat binnen je bereik ligt.
 3. Bepaal hoe moeilijk iets voor je is.
 4. Kijk naar je gevoel over een taak.
 5. Pas op voor sociale afleiding.
 6. Kies een doel waar je controle over hebt.
 7. Schrijf je doelen op.

Waarom leerdoelen SMART formuleren?

Een SMART-doelstelling is richtinggevend: het geeft aan wat je wilt bereiken en stuurt het gedrag van je medewerkers en van jezelf. Bovendien wordt aangegeven welke resultaten wanneer moeten worden bereikt. Door een doelstelling SMART te formuleren is de kans groter dat er in de praktijk iets van terecht komt.

Wat houdt Smart in?

SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Als je doelstellingen met deze criteria opstelt, worden ze duidelijk en concreet. Bij een samenwerking is dan voor iedereen helder waar je naartoe werkt. En wanneer je zelfstandig aan de slag gaat, houden SMART doelen je scherp.

Wat is een Ontwikkeldoel?

Ontwikkeldoelen of ontwikkeldoelstellingen gaan altijd over persoonlijke ontwikkeling, de ontwikkeling van uw team (teamontwikkeling), organisatie of bedrijf (organisatieontwikkeling). Om ontwikkeldoelen vast te stellen, is het van belang om inzicht te krijgen in wat ontwikkeling is.

Wat voor leerdoelen zijn er?

Men onderscheidt leerdoelen in de volgende:

 • cognitieve en metacogitieve doelen (met het hoofd)
 • affectieve doelen (met het hart)
 • sociale doelen (met anderen)
 • motorische doelen (met de handen)

Hoeveel doelen stellen?

Wanneer je doelen stelt voor je eigen ontwikkeling hoef je niet zo kritisch te zijn. Je kunt als je wilt het SMART systeem gebruiken. Dit staat voor de eisen waaraan je doel moet voldoen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Share this post