Lifehacks

Hvor lenge sitter helvetesild i kroppen?

Hvor lenge sitter helvetesild i kroppen?

Utslettet ved helvetesild forsvinner i løpet av to til fire uker. De små blemmene brister, får skorpe og gror. Noen ganger etterlater de arr eller fargeendring i huden. Langvarige smerter er uvanlig hos unge, men risikoen øker med alderen.

Hvor mange får helvetesild?

Helvetesild (herpes zoster) er en virussykdom som kommer av det samme viruset som gir vannkopper. Vanlige symptomer er utslett, kløe og brennende smerter. Så mange som 10-30 % av befolkningen får helvetesild i løpet av livet, og hyppigheten øker med alderen.

Hvorfor får barn helvetesild?

Helvetesild er en infeksjon forårsaket av varicella zoster virus. Det er det samme viruset som forårsaker vannkopper. Etter at du har hatt en infeksjon med vannkopper, legger viruset seg i dvale i nerveknuter i kroppen din.

Kan man få helvetesild av stress?

– Eldre og personer med svekket immunforsvar er mest utsatt for å få helvetesild, men det kan også ramme friske barn og voksne, sier Ekornes. Også stress og sollys kan være medvirkende faktorer til at utslettet oppstår.

Hvorfor har jeg fått helvetesild?

Helvetesild, også kalt herpes zoster, forårsakes av det samme viruset som vannkopper, varicella zoster-viruset. Etter du har hatt vannkopper, vil viruset trekke seg tilbake og blir værende i nervecellene. Vanligvis ligger virus i nervecellene i mange år uten å skape problemer fordi immunforsvaret holder dem i sjakk.

Kan en ha helvetesild uten utslett?

Spesielt hos barn kan det i tillegg til hudsymptomer være hodepine, sykdomsfolelse og feber. En sjelden gang kan sykdommen forløpe uten utslett.

Kan ein få helvetesild flere ganger?

Pasienter med sykdommer som gir nedsatt immunforsvar, f. eks. kreftsykdommer eller aids, har større risiko for å få helvetesild. Man kan få helvetesild flere ganger.

Hvordan unngå helvetesild?

Hva kan man gjøre for å unngå helvetesild? Hvis man aldri har hatt vannkopper, kan man forsøke å unngå smitte ved å unngå kontakt med personer med vannkopper eller helvetesild. Hvis immunforsvaret er sterkt nedsatt, er man særlig utsatt for å få alvorlige tilfeller av helvetesild.

Blir man kvitt helvetesild?

I de fleste tilfeller går helvetesild over av seg selv i løpet av noen uker. Hos noen vedvarer smertene i måneder, i sjeldne tilfeller i flere år, selv om utslettet er forsvunnet. Denne tilstanden kalles postherpetisk nevralgi, som betyr nervesmerter etter helvetesild.

Hva får man helvetesild av?

Hvem kan få helvetesild?

Alle som har hatt vannkopper, kan få helvetesild. Helvetesild sees med stigende hyppighet med alderen.

Kan man få tilbake helvetesild?

Av en eller annen grunn kan viruset bli aktivt igjen. Viruset følger da en nerve ut fra ryggmargen, eller dersom utbruddet er på hodet, følger det en hjernenerve ut fra hjernen. Langs nervens forløp kommer det et utslett – helvetesild. I de fleste tilfeller går helvetesild over av seg selv i løpet av noen uker.

Share this post