Most popular

Hur manga valloner kom till Sverige?

Hur många valloner kom till Sverige?

Antal. Antalet valloner som kom att stanna i Sverige var litet, det är dock osäkert exakt hur många det rörde sig om. Nationalencyklopedin anger att 900 individer stannade i Sverige permanent. De Geers anteckningar anger 134 vallonska arbetare som fram till 1633 kommit enbart till Norrköping.

Är valloner?

Valloner (franska: Wallons, vallonska: Walons) är en franskspråkig folkgrupp bosatt främst i södra Belgien (Vallonien), men även i norra Frankrike (grevskapet Valois). Vallonerna är en av tre etniska grupper i Belgien, jämte de nederländsk-talande flamländarna i norr, och den tysktalande populationen i öster.

Vilket språk talade vallonerna?

Belgien har två stora folkgrupper, flamländare och valloner, och splittringen mellan dem har präglat hela landets moderna historia. Flamländarna bor i Flandern i norr och talar nederländska, fast språket här kallas flamländska. I Vallonien, som utgör landets södra hälft, talar man franska.

Vilket land kommer vallonerna ifrån?

Vallonerna kom från Vallonien som omfattar ett område i dagens södra Belgien, norra Frankrike och delar av Luxemburg. Vallonerna hade en speciell teknik i sina järnbruk runt Ardennerna som gav ett bra smidesjärn.

Varför kom vallonerna till Sverige på 1600-talet?

Kring mitten av 1600-talet kom ett par tusen valloner till Sverige. Invandringen organiserades av Louis de Geer (själv vallon) som behövde företagare och skickliga smeder till de järnbruk han arrenderade och senare köpte av den svenska staten: Finspång, Österby, Leufsta m.

På vilket sätt har vallonerna påverkat Sveriges utveckling?

Vallonerna bidrog till att förbättra den svenska järnhanteringen. Valloner som tog tjänst vid utpräglade vallonbruk som Leufsta och Österby i Uppland behöll sin kulturella särart och sina speciella yrkesfärdigheter längst.

Har valloner i släkten?

Vallonerna är arbetarklassens adel. Mörkt hår i släkten ses av många som ett tecken på ädlaste härstamning ända från det tidiga 1600-talets Vallonien, då Sverige lockade hit ett tusental smeder och andra arbetare till järnbruken. Smeder bland anorna betraktas som ett lika säkert tecken.

Hur vet man om man är Vallon?

Berättelser om valloner finns i var och varannan släkt. De var mörka och kunde smideskonster som ingen annan, de satte sin prägel på efterföljande generationer och ända in i vår tid. Mörkt hår och bruna ögon är tydliga tecken på vallonblod i ådrorna. Eller så vill vi gärna att det ska vara.

Vilket språk talas mest i Belgien?

Belgien

Koninkrijk België (nederländska) Royaume de Belgique (franska) Königreich Belgien (tyska) Konungariket Belgien
Huvudstad Bryssel
Största stad Bryssel (cirka 1 100 000 inv.)
Officiellt språk Nederländska, franska, tyska
Demonym belgier, belgare; belgisk

När kom vallonerna?

Gustav Vasa började ta in tyska smeder och med dem det så kallade tysksmidet. Sedan kom vallonerna. De första dök upp redan i slutet av 1500-talet, många av dem för att arbeta för brukspatron Willem de Besche, som arrenderade Finspångs bruk. Han var själv född i Vallonien.

Har jag vallonblod?

Mörkt hår och bruna ögon är tydliga tecken på vallonblod i ådrorna.

Vilket yrke hade många av de valloner som kom till Sverige under 1600 talet?

Gustav Vasa började ta in tyska smeder och med dem det så kallade tysksmidet. Sedan kom vallonerna. De första dök upp redan i slutet av 1500-talet, många av dem för att arbeta för brukspatron Willem de Besche, som arrenderade Finspångs bruk.

Share this post