Useful tips

Hvor var vikingerne i Danmark?

Hvor var vikingerne i Danmark?

I vikingetiden var Danmark større end i dag. I Jylland gik landets grænse helt ned til floden Ejderen. Grænsen blev markeret af voldanlægget Dannevirke, hvis jordvolde og grave strakte sig over 30 kilometer tværs over Jylland fra marskområderne omkring Treene og Ejderen i vest til fjorden Slien i øst.

Hvilken by hed Kattegat i vikingetiden?

Vikingebyen Århus var en vigtig handelsplads i vikingetiden. Man kunne let komme rundt til de mange øer og over Kattegat til Fyn og Sjælland.

Hvem er den mest kendte viking?

Harald Hårfager, Svend Tveskæg, Leif den Lykkelige… Blandt vikingerne var mange stærke, mægtige mænd, som udførte store bedrifter.

Hvilke lande var vikingerne fra?

Vikingerne havde deres oprindelse i Danmark, Sverige og Norge, og derudover etablerede vikingerne bosættelser i Rusland, Finland, de baltiske lande, Normandiet (Frankrig), England, Irland, Færøerne, Island, Grønland og så langt som til Nordamerika.

Hvor stammer ordet viking fra?

Ordet “viking” blev brugt både i vikingetiden og længe før og betød dengang vistnok søkriger, sørøver og hærfærd til søs. Siden forsvandt det fra det danske sprog, men kom via de islandske sagaer ind igen i 1800-årene og blev altså valgt til at betegne denne periode.

Hvilke byer var der i vikingetiden?

Vikingetidens vigtigste handelsbyer

  • Jelling. Vi kender ikke meget til kongebyen Jelling fra de historiske kilder, men Saxo fortæller, at sagnkongerne Vermund og Uffe hin Spage boede i Jelling.
  • Ribe. Byen Ribe er ældre end Hedeby, men vi kender ikke ret mange historiske kilder, som nævner Ribe i vikingetiden.
  • Roskilde.

Hvor er Kattegat?

Kattegat (svensk: Kattegatt) er et farvand imellem Danmark og Sverige med et areal på ca. 21.000 km². I nord står det via Skagerrak i forbindelse med Nordsøen og i syd med Østersøen gennem Lillebælt, Storebælt og Øresund. Mod vest har det desuden forbindelse med Nordsøen gennem Limfjorden.

Hvad hed Norge i vikingetiden?

Vikingetiden begyndte i år 793 med angrebet på klosteret Lindisfarne i England, det første vikingeangreb vi kender til. De næste knap 300 år herskede vikingerne i de nordiske lande, indtil drabet på Harald Hårderåde på Stamford Bridge i år 1066 markerede slutningen på vikingeæraen.

Hvad hed Danmark før det hed Danmark?

Den ældste omtale af Danmark (Denemearc) som betegnelse for et geografisk lokaliseret rige er fra ca. 890 og findes i to beretninger til Alfred den Store, konge af det sydengelske rige Wessex.

Hvem var de mest brutale vikinger?

Nordmændene var frygtløse sømænd Han giver de norske vikinger æren for at have været mest modige til søs. »Nordmændene var nok de mest frygtløse sømænd. Det var især dem, der sejlede over Atlanterhavet og bosatte Island, Grønland og Færøerne,« siger Søren Michael Sindbæk.

Hvor var der flest vikinger?

Vikingetiden dækker over perioden fra ca. 800-1050, og vikingerne levede hovedsageligt i Danmark, Sverige og Norge. Denne artikel fokuserer på de danske vikingers historie, men de skandinaviske lande var dengang tæt forbundne, så der vil være overlap.

Share this post