Lifehacks

Hoeveel is mijn ouderschapsverlof?

Hoeveel is mijn ouderschapsverlof?

Via de onlinedienst Breakatwork komt u te weten hoeveel maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof u al hebt opgenomen en hoeveel er u nog resten, toegespitst op uw persoonlijke situatie. Aanmelden kan via de eID, uw federaal token, itsme of via een persoonlijke code via een mobiele app.

Hoeveel tijdskrediet over?

Via de onlinedienst [email protected] kom je te weten hoeveel maanden en dagen loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof er je nog resten. Om de onlinedienst te gebruiken, meld je je aan met je eID, itsme of een eenmalige code op je smartphone. Meer informatie vind je onder “Beveiligde toegang”.

Wat is het verschil tussen thematisch verlof en tijdskrediet?

Het is mogelijk de thematische verloven EN het tijdskrediet te bekomen met het motief “zorgen”. De periodes van thematische verloven worden nooit afgetrokken van de maximumduur van het tijdskrediet met motief.

Wat is het verschil tussen loopbaanonderbreking en Zorgkrediet?

Daarna neemt hij Vlaams zorgkrediet op: hij werkt gedurende 18 maanden helemaal niet….Op deze pagina.

Vlaams zorgkrediet Thematische verloven
Alleen voor wie in de Vlaamse openbare sector werkt Voor alle werknemers, zowel voor wie in de privésector werkt als voor wie in de openbare sector werkt.

Is het Vlaams Zorgkrediet een recht?

Vlaams zorgkrediet is een recht voor wie in de Vlaamse openbare sector werkt. Vlaams zorgkrediet kunt u alleen opnemen om voor iemand te zorgen of om een opleiding te volgen.

Hoe lang loopt mijn ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof duurt vier maanden. Dit kan je op verschillende manieren opsplitsen. Eén van de mogelijkheden is om viermaal één maand op te nemen.

Hoeveel Zorgkrediet?

Zorgkrediet kan tijdens de loopbaan, met al dan niet opeenvolgende periodes gedurende maximaal 18 maanden volledig zorgkrediet of 36 maanden halftijds zorgkrediet of 90 maanden zorgkrediet voor 1/5. Ook combinaties zijn mogelijk maar dan worden de termijnen verrekend.

Hoeveel krijg je van RVA bij ouderschapsverlof?

Voor voltijdse werknemers die voltijds thuisblijven, bedraagt de onderbrekingsuitkering 765,33 euro netto per maand. Wie halftijds blijft werken, ontvangt 352,77 euro netto bovenop zijn of haar loon. Wie vier vijfde aan de slag blijft, heeft een uitkering van 119,68 euro netto per maand.

Share this post