Other

Waar staat de afkorting FNV voor?

Waar staat de afkorting FNV voor?

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is de grootste werknemersvereniging van Nederland. Zij is in 1982 ontstaan uit een fusie van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV). Deze FNV-bonden werken samen in de vakcentrale.

Waar komt de FNV voor op?

De FNV komt op voor jouw belangen op het gebied van werk en inkomen. Met bijna 1 miljoen leden, jong en oud, zijn wij de grootste vakbond van Nederland. Werk jij, zoek je werk, heb je een uitkering of ben je met pensioen?

Wie zitten er in een vakbond?

Vakbonden in Nederland

 • ACOM.
 • CNV BKM.
 • CNV Dienstenbond.
 • CNV Jongeren.
 • CNV Kosterbond.
 • CNV Onderwijs.
 • CNV Publieke Zaak.
 • CNV Vakmensen (135.000 leden)

Wat is het verschil tussen een werkgeversorganisatie en een vakbond?

Activiteiten. De vakbond onderhandelt namens de leden met de werkgever of daarvoor aangewezen partij, zoals de werkgeversvereniging, over collectieve arbeidsvoorwaarden. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: loon, vergoedingen, werktijden en rusttijden.

Wat is FNV CNV?

FNV en CNV Vakmensen zijn de vakbonden voor werknemers in de afbouw. Werknemers die lid zijn van FNV of CNV Vakmensen kunnen van hun werkgever eenmaal per jaar een vergoeding van € 75,– netto ontvangen in de kosten van de vakbondscontributie die de werknemer heeft betaald.

Wat zijn de diensten van het FNV?

Jouw voordelen als lid zijn o.a.: gratis juridisch, loopbaan- en belastingadvies; hulp bij re-integratie; begeleiding bij je uitkering; kortingen met je ledenpas.

Wat doen ze bij de FNV voornamelijk?

De FNV is lid van het Internationaal Vakverbond (IVV)….Via het IVV werken wij samen aan:

 • Verdedigen van werknemers- en vakbondsrechten.
 • Een vrije, onafhankelijke en democratische vakbeweging.
 • Bestrijden van informele arbeid (werk waarover geen belasting of premies wordt betaald, bijvoorbeeld werk in de huishouding).

Wat is de doelstelling van de FNV?

Missie: wij willen Nederland verbeteren. Voor fatsoenlijk werk en een eerlijke verdeling van werk en inkomen. Samen voor een socialer Nederland.

Hoeveel vakbonden heeft Nederland?

Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) is de vakcentrale die inspiratie vindt in het christelijk sociaal denken. Het heeft ruim 235 duizend leden en is verdeeld over drie vakbonden.

Wat is een vakbond en wat doet een vakbond?

Een vakbond is een organisatie die de individuele en collectieve belangen behartigt van aangesloten werknemers en andere leden. De vakbond houdt zich vooral bezig met de collectieve belangenbehartiging van werknemers op brancheniveau: bij het afsluiten van cao’s. bij onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden.

Wat is de rol van werkgeversorganisaties?

Een werkgeversvereniging of werkgeversorganisatie is een organisatie die doet aan belangenbehartiging voor en dienstverlening aan de aangesloten werkgevers. Een belangrijke activiteit van werkgeversorganisaties is het voeren van cao-onderhandelingen (een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst) met werknemers.

Wat is de werkgeversorganisatie?

De voornaamste taak van een werkgeversvereniging (ook wel werkgeversorganisatie genoemd) is om de belangen van een werkgever te behartigen. Zij vormen standpunten die ze verdedigen tegen de overheid en de werknemers.

Share this post