Lifehacks

Hur maila Migrationsverket?

Hur maila Migrationsverket?

Skriv och läs meddelanden genom att logga in i Min sida. Genom att använda meddelandetjänsten i Min sida kan du få personliga svar om ditt ärende hos Migrationsverket. har ansökt om asyl eller uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen.

Vem är min handläggare på Migrationsverket?

Vem är min handläggare? När en utredande handläggare är tilldelad ditt ärende kontaktar hon eller han dig, om vi behöver någon ytterligare information eller har en fråga. Då får du veta vem handläggaren är. Handläggarens namn står även i beslutsdokumentet när beslutet är fattat.

Vilka myndigheter kontaktar Migrationsverket?

Olika myndigheters ansvar i migrantprocessen

  • de svenska ambassaderna och konsulaten i utlandet, som tar emot ansökningar om visum, arbets- och uppehållstillstånd.
  • polisen, som ansvarar för gränskontrollen och för personer som inte självmant lämnar landet.

Vad är tillståndsärenden?

Det finns tillfällen när du som ställföreträdare behöver överförmyndarens tillstånd innan du agerar för din huvudman. Begäran om entledigandet som är bifogad används om en tillfällig god man behövts tex om huvudmannen och ställföreträdaren har del i samma dödsbo. …

Hur kan man skicka brev till Migrationsverket?

Du kan logga in och skicka meddelanden till oss via Min sida eller skicka mejl via ett formulär. Du kan också hitta telefonnummer och adresser till oss. Det går även att boka tid inför ditt besök och beställa blanketter.

Vart skickar man ansökan om medborgarskap?

Vill du bli svensk medborgare? Är du medborgare i något av de nordiska länderna kan du göra en anmälan om svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen. Om du är medborgare i ett annat land ansöker du hos Migrationsverket.

Hur kan man se beslut från Migrationsverket?

Migrationsverket kan inte säga exakt när du kommer att få ditt beslut. På sidan Kontrollera din ansökan utan inloggning kan du se om det har fattats beslut i ditt ärende. Du kan även få svar på om du har fått ett beslut genom att logga in på Min sida med e-legitimation.

Hur hitta beslut från Migrationsverket?

Genom att klicka på den ansökan som väntar på beslut kan du se när vissa händelser i ditt ärende ägt rum. Du kan till exempel se när din ansökan registrerades och när vi har bett dig om mer information.

Vilka styr Migrationsverket?

Regeringen sätter Migrationsverket mål Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som är de som formar Sveriges migrationspolitik. Vi arbetar alltså på uppdrag från svenska folket genom de folkvalda politiker som fattar beslut om vilka regler vi ska följa.

Vad är ärendenummer hos Migrationsverket?

När din familjemedlem har lämnat in sin ansökan får han eller hon ett beteckningsnummer (ärendenummer). Med detta nummer kan du kontrollera om ansökan har registrerats av Migrationsverket eller om ett beslut har tagits.

Vad kostar Migrationsverket?

De flesta som ansöker om uppehållstillstånd för studier ska betala en ansökningsavgift till Migrationsverket i samband med att de lämnar in sin ansökan. Även medföljande familjemedlemmar måste betala ansökningsavgift. Avgiften för vuxna är 1 500 kronor, och 750 kronor för barn.

Vad krävs för att få uppehållstillstånd i Sverige?

Uppehållstillstånd beviljas till den som bedöms vara flykting enligt FN-konventionen eller alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler. Varje år får ett antal flyktingar möjlighet att flytta till Sverige genom den svenska flyktingkvoten.

Share this post