Most popular

Wat is een andere woord voor kritisch?

Wat is een andere woord voor kritisch?

scherpzinnig (bn) : gevat, helder, intelligent, knap, kritisch, opmerkzaam, scherp, scherpziend, schrander, slim, spits, vernuftig. veeleisend (bn) : kieskeurig, kritisch, lastig, moeilijk, streng.

Wat is een kritische afweging?

[zie kritiek] streng beoordelend, onderzoekend op fouten of gebreken; de kritiek betreffend; strevend naar ingrijpende veranderingen op het werkterrein van de betrokken personen op basis van hun kritiek op de bestaande toestand (bijv.: kritische leraren, studenten, kerkelijke groeperingen e.d.); (fil.)

Hoe vind je een synoniem in een tekst?

Gebruik je tekstverwerker Klik met de rechtermuisknop op het woord waar je een synoniem voor zoekt of selecteer het woord en ga naar ‘thesaurus’ (letterlijk: schatkamer of woordenschat) of de taal-functie in het menu, afhankelijk van welk programma je gebruikt.

Wat is een kritisch moment?

Alle moed begint met het onderkennen van kritieke momenten: momenten die lastig zijn en pijn doen. Het vergt realisme om deze lastige momenten onder ogen te zien. Onze eerste neiging is weg te kijken, niets te doen, te zwijgen of de ernst van de situatie te bagatelliseren.

Wat is een ander woord voor erg scherp?

scherpe zijde ; kogels. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: scherp (bn): bars, beledigend, bijtend, bits, bitter, getand, hekelig, hoekig, kantig, kwetsend, onvriendelijk, puntig, sarcastisch, snel, snerpend, snijdend, stekelig, venijnig, vinnig, vlijmend, wrang.

Wat is een ander woord voor kritiek geven?

als synoniem van een ander trefwoord: hekelen (ww) : afgeven op, afkammen, bekritiseren, berispen, de les lezen, de mantel uitvegen, een standje geven, een uitbrander geven, gispen, kapittelen, kritiek leveren op, roskammen, terechtwijzen, vermanen, veroordelen.

Wat is een kritische mening?

Kritisch denken betekent dat je onafhankelijk van anderen informatie analyseert en beoordeelt. Je komt door zorgvuldig na te denken tot je eigen, gefundeerde conclusies.

Wat is een kritische houding?

Een kritische houding wordt gezien als het vermogen om de informatie die op je afkomt onbevooroordeeld, open en onafhankelijk op zijn waarde te schatten.

Wat is een synoniem in een tekst?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: tekst (zn): bewoordingen, formulering, kopij, schrift, woorden.

Wat is een synoniem voor aantreffen?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: aantreffen (ww): aanlopen tegen, ontdekken, opdiepen, opduikelen, stuiten op, vinden.

Wat betekent kritisch onderzoek?

Een nauwkeurig, zorgvuldig onderzoek of studie.

Wat is de tegenstelling van scherp?

Scherp is het tegenovergestelde van bot of stomp, geslepen om ermee te kunnen snijden (“Een scherp mes”). Ook figuurlijk (“Een scherpe opmerking”; “Een scherp geheugen”; “Op scherp staan”).

Wat is een kritisch woord?

kritisch = kritisch bijv.naamw.Uitspraak: [ˈkritis] 1) als je negatieve aspecten ziet (van iets) Voorbeeld: ` kritisch zijn over een plan van de regering` 2) als je onafhankelijk van anderen denkt en oordeelt V… Selectief = 1) Kieskeurig 2) kritisch 3) Uitgekozen 4) Uitkiezend

Wat is een kritisch bijv.?

kritisch. kritisch bijv.naamw.Uitspraak: [ˈkritis] 1) als je negatieve aspecten ziet (van iets) Voorbeeld: `kritisch zijn over een plan van de regering` 2) als je onafhankelijk van anderen denkt en oordeelt Voorbeeld: `een rapport kritisch…

Wat is een kritisch oordeel?

kritisch. wie ergens een oordeel, een mening over heeft vb: als je kritisch kijkt, dan zie je dat dit niet klopt. ergens een kritische noot bij plaatsen [er een mening over geven] Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kritisch.

Share this post