Common questions

Wat is een gerechtelijke incassoprocedure?

Wat is een gerechtelijke incassoprocedure?

Een gerechtelijke incasso is een gerechtelijke procedure bij de rechtbank waarin betaling van uw vordering wordt gevorderd van uw debiteur. Doel van deze gerechtelijke procedure is dat u een vonnis voor uw vordering verkrijgt.

Is een incassobureau wettelijk?

Iedereen kan een incassobureau beginnen. Hiervoor bestaan geen wettelijke vereisten. De branchevereniging voor incassobureaus is de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI).

Is een Nederlandse deurwaarder beslag leggen in Belgie?

In België werkt een deurwaarder lokaal. Hij mag enkel beslag leggen in zijn rayon. In Nederland kan er géén beslag worden gelegd zonder eerst toestemming (verlof) van de voorzieningenrechter. Een Belgische deurwaarder heeft meer aanzien dan een Nederlandse deurwaarder.

Kan een incassobureau een deurwaarder inschakelen?

Een incassobureau int schulden in opdracht van een schuldeiser. Als u niet betaalt, kunnen zij een deurwaarder inschakelen die wettelijk meer mag. Dan kan de schuldeiser een deurwaarder inschakelen. …

Hoe werkt een gerechtelijke procedure?

Hoe werkt een gerechtelijke procedure? De gerechtelijke procedure begint met het opstellen en het uitbrengen van een dagvaarding. Vervolgens is er een zitting. Daarna doet de rechter uitspraak in de zaak en spreekt hij een vonnis uit.

Wat zijn gerechtelijke kosten?

Naast de buitengerechtelijke kosten bestaan er ook gerechtelijke kosten, proceskosten genoemd. Het gaat om onder meer deurwaarderskosten, griffiegelden, deskundigen salarissen en getuigentaxen. Als uitgangspunt noemt de wet dat de geheel in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld in de kosten.

Wat mogen de incassokosten zijn?

Maximale incassokosten

Bedrag van de openstaande rekening Maximale incassokosten
Over de eerste € 2.500 15%
Over de volgende € 2.500 10%
Over de volgende € 5.000 5%
Over de volgende € 190.000 1%

Wat kan ik doen tegen een onterechte incasso?

Vertel het incassobureau met welk deel u het niet eens bent en waarom niet. Stuur aangetekend onze voorbeeldbrief onjuiste rekening. Is het incassobureau het niet met u eens? Dan moet het incassobureau bewijzen waarom de rekening wel klopt.

Kan deurwaarder beslag leggen op buitenlandse rekening?

Op Nederlandse bankrekeningen kan relatief eenvoudig beslag worden gelegd. Men kan de bevoegde rechter verlof vragen voor het leggen van beslag en vervolgens kan door de deurwaarder beslag worden gelegd. De Nederlandse rechter kan echter geen verlof verlenen om beslag te leggen op een buitenlandse bankrekening.

Kan de Belastingdienst beslag leggen op mijn bezittingen in het buitenland?

Nederlanders met een belastingschuld krijgen achtereenvolgens een aanslag, herinnering, aanmaning en dwangbevel van de Belastingdienst. Maar de fiscus kan in het buitenland geen deurwaarder sturen, omdat de fiscus daar geen bevoegdheden heeft.

Kan iemand zomaar een incassobureau inschakelen?

In principe kan je als particulier op dezelfde voorwaarden een incassobureau inschakelen als een bedrijf of instelling. Dit betekent, dat je de vordering moet kunnen aantonen cq onderbouwen. Mondelinge afspraken zijn niet aantoonbaar en dus ook niet handig om te gebruiken om een incassotraject op te starten.

Share this post