Useful tips

Wat is zetting van een gebouw?

Wat is zetting van een gebouw?

Zetting is het proces waar grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt. Hierbij worden water en lucht uit de poriën geperst. Er is geen probleem zolang de zettingen niet te groot worden en vooral als er geen ongelijke zetting optreedt (de ene kant van het gebouw zakt verder weg dan de andere kant).

Wat verstaan we onder zetting?

Een van de meest zichtbare vorm van bodemdaling is zetting. Dat is het proces waarbij grond onder invloed van belasting wordt samengedrukt. De zettingsnelheid hangt af van het type grond en het watergehalte, de omvang van de belasting en de eerdere belastingen.

Wat is differentiele zetting?

Ieder object oefent een belasting uit op de ondergrond. Door de verandering van de belasting op de ondergrond zal dan ook bij ieder object zettingen optreden. Je spreekt dan van differentiële zettingen. Dit betekent dat verschillende delen van het object op hun manier gaan bewegen.

Wat is Zettingsschade?

Schade door zettingen, ook wel verzakkingen genoemd, vormt een veel voorkomend en tegelijk technisch complex vraagstuk. In het advies staan handvatten voor de beoordeling van schade door zettingen in de praktijk en daarmee ten behoeve van de afhandeling van individuele schademeldingen.

Wat is een Chaton zetting?

Chaton zetting is een welbepaalde manier om de edelsteen in een ringjuweel op zijn plaats te houden. Meer bepaald gebeurt dat in een chaton zetting door middel van een verhoogde rand met lippen, die ook de rand van de steen overlappen.

Wat is een inklinking?

Inklinken of kortweg klink is het proces van volumevermindering van grond door verdroging of onttrekken van grondwater. Klink kan bijvoorbeeld ontstaan bij bemaling in een polder. Door afname van de hoeveelheid water krimpt de grond, maar zal wanneer deze weer nat wordt weer opzwellen.

Wat is pavé gezet?

Een pavé zetting is een van de meest gebruikte zetvormen bij het zetten van kleine steentjes. Bij het pavé zetten worden kleinere steentjes naast elkaar gezet waardoor het bijvoorbeeld lijkt alsof de ring een grote diamant is.

Hoe herken je Aardbevingsschade?

Normaal zijn bakstenen aan de binnenkant helder rood. Als ze groen zijn, dan zitten de scheuren er al heel lang. Dat kan dan haast niet door de gaswinning komen.

Welk gebied valt onder Mijnbouwschade?

Als een gebouw of werk gelegen is boven het Groningenveld of de gasopslag Norg tot zes kilometer daarbuiten vanwege de invloed van diepe bodemdaling op het ontstaan van schade.

Wat is pave gezet?

Pavé Zetting (pavé setting) Een pavé zetting is een van de meest gebruikte zetvormen bij het zetten van kleine steentjes. Bij het pavé zetten worden kleinere steentjes naast elkaar gezet waardoor het bijvoorbeeld lijkt alsof de ring een grote diamant is.

Wat is een Pave ring?

Pavé verlovingsringen worden gekenmerkt door hun sprankelende ringband bezet met diamanten. De pavé is een band van kleine diamanten langs de ringband. De diamanten – meestal met in ronde briljant geslepen – zijn ingebed in een rail in de pavé ring.

Waardoor kan inklinking ontstaan?

Share this post