Lifehacks

Welke vrucht heeft een plataan?

Welke vrucht heeft een plataan?

De bloemen groeien in karakteristieke bolvormige hoofdjes, die los aan de takken hangen. De vrucht is een dopvruchtje, dat in de bolvormige vruchthoofdjes lang aan de boom kan blijven hangen, tot zelfs in het voorjaar. Platanen hebben een verspreide bladstand.

Waar groeit de plataan?

Platanen zijn eenhuizige soorten met tweeslachtige bloemen. Van nature groeien platanen in rivierbegeleidende bossen op voedselrijke en vochtige plaatsen, samen met populieren, elzen en wilgen. Ze verdragen droogte echter uitstekend, ook in een stedelijke omgeving.

Wat is de bladvorm van de plataan?

De gewone plataan heeft drie- tot vijflobbige bladeren, waarvan elke lob driehoekig is en een ruwe getande rand heeft; de insnijdingen tussen de lobben zijn tot ongeveer 1/3 van de bladlengte diep, de middelste lob is ongeveer even lang als breed.

Hoeveel soorten plataan?

Hoeveel bomen moet je dan planten en hoever uit elkaar en van de omheining af? In Nederland en België komen eigenlijk maar 2 soorten platanen voor. De westerse plataan (Platanus occidentalis), oorspronkelijk afkomstig uit Amerika, en de oosterse plataan (Platanus oriëntalis), afkomstig uit de Balkan en Klein-Azië.

Hoe wortelt een plataan?

Een plataan vormt meestal een vrij diep wortelgestel, maar de wortels kunnen ook door omstandigheden in de breedte groeien, bijvoorbeeld door een te hoge grondwaterstand. Daardoor kan de boom de verharding van het wegdek (denk aan fiets- en voetpaden) omhoogdrukken.

Hoe oud kan een eik worden?

De leeftijdsverwachting van een boom is net zoals bij dieren per soort verschillend. Zo wordt de Nederlandse beuk 100 tot 150 jaar oud, terwijl de eik de 200 jaar kan halen.

Hoe oud kan een woudreus worden?

De oudsten en meest majestueuze hebben een naam en worden geroemd. De dikste bekende woudreus ter wereld staat in Mexico en heeft een omtrek van 36,2 meter. Volgens wetenschappers is die boom ruim 3000 jaar oud! In Nederland zijn de bomen wat jonger en dunner.

Hoe groot is de plataan?

De plataan komt in verschillende vormen voor: De gewone boomvorm – de natuurlijke vorm van de plataan. De boom krijgt een grote brede kroon en kan wel 30 meter hoog worden.

Wat is de Latijnse naam voor plataan?

Platanus
Plane trees/Scientific names

Share this post