Other

Wat staat er in de wet over mishandeling?

Wat staat er in de wet over mishandeling?

Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Heb ik een strafblad na winkeldiefstal?

Wanneer je betrapt bent op een winkeldiefstal, en hiervoor veroordeeld wordt door een rechter, krijg je een strafblad. Ook als je akkoord gaat met een schikkingsvoorstel krijg je een strafblad.

Wat is de celstraf voor mishandeling?

De maximumstraffen voor verschillende vormen van mishandeling variëren van 3 jaar tot 15 jaar. In sommige gevallen kan de strafeis hoger zijn dan 15 jaar. Bijvoorbeeld als er sprake is van mishandeling met een terroristisch doel. De rechter mag bij ernstig geweld nooit alleen een taakstraf geven.

Wat voor straf kun je krijgen voor mishandeling?

Lid 1 “Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie”. Lid 2 “Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie”.

Kan je ook een strafblad afkomen?

30 jaar na de einduitspraak of 30 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking tenzij de duur van de gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel (bijvoorbeeld TBS) langer is dan 20 jaar, dan wordt de termijn van 30 jaar verlengd met 20 jaar (dus verwijdering na 50 jaar).

Wat valt er onder geestelijke mishandeling?

Wordt u door iemand in uw omgeving gekleineerd, geïntimideerd of gepest? Dan kan er sprake zijn van geestelijke mishandeling. Geestelijke mishandeling wordt ook wel psychische of emotionele mishandeling genoemd. Langdurige en herhaalde geestelijke mishandeling levert grote spanningen op.

Welke mogelijkheden biedt het recht bij mishandeling?

U kunt tot 10 jaar na de mishandeling een aanvraag indienen bij het Schadefonds

  • U bent slachtoffer van een opzettelijk gepleegd misdrijf (bijvoorbeeld mishandeling)
  • U heeft of had ernstig letsel door dit geweldsmisdrijf.
  • Het geweldsmisdrijf vond plaats in Nederland.
  • U heeft geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf.

Hoe lang strafblad winkeldiefstal?

Als geen sprake is van verlenging worden justitiële gegevens van misdrijven verwijderd: Bij misdrijven waarvoor u volgens de wet minder dan 6 jaar gevangenisstraf kunt krijgen (bijvoorbeeld winkeldiefstal). 20 jaar na de einduitspraak of 20 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking.

Kun je met een strafblad een VOG krijgen?

Krijgt iemand met een strafblad een VOG? Sommige strafbare feiten vormen voor de ene baan of stage wel een bezwaar, maar voor de andere niet. Iemand met een strafblad maakt daarom ook kans op een VOG.

Share this post