Lifehacks

Hvornar bliver skraldespanden tømt Silkeborg?

Hvornår bliver skraldespanden tømt Silkeborg?

Indsamlingsordningen for restaffald og madaffald er obligatorisk. Det betyder, at alle ejendomme derfor skal være tilmeldt og benytte ordningen. Skraldespanden til rest- og madaffald tømmes hver 14. dag, din skraldespand skal derfor kunne rumme ejendommens affald for 14 dage af gangen.

Hvornår bliver papir skraldespanden tømt?

Almindelige husstande Beholderen til pap/papir og metal/plast/mad og drikkekartoner bliver tømt hver 3. uge.

Hvornår får jeg tømt skraldespand Kalundborg?

Din beholder tømmes i tidsrummet mellem kl. 06.00 og 17.00 på tømmedagen. Vent derfor med at melde en manglende tømning til herefter eller dagen efter.

Hvis man ikke får tømt skraldespand?

sørge for, at: Fortov eller vej er ryddet, så renovationsarbejderne kan tømme dine skraldespande sikkert. Biler, cykler eller barnevogne ikke står i vejen. Affaldsbeholderne ikke er overfyldte – fyld ikke beholderen mere, end at låget kan lukkes tæt, eller over den stiplede linje, hvis det er en affaldssæk.

Hvornår tømmer de Skraldespanden Esbjerg?

Vi henter restaffald og madaffald hver 2. uge.

Hvornår tømmes min skraldespand Århus?

Du vælger selv, om du vil have almindelig tømning (fra uge 14 til uge 41) eller udvidet tømning (fra uge 12 til uge 45).

Hvornår hentes skrald Lyngby?

Etageejendomme får hentet storskrald i ulige uger, mens villaer og rækkehuse får hentet storskrald hver 4. uge. Under Selvbetjening kan du se, hvornår vi henter dit affald.

Hvor kan man aflevere madaffald?

Madaffaldet skal afleveres i kommunens særligt mærkede ekstra sække. Det er ikke alle steder, at restaffald og madaffald kan afleveres hver for sig på genbrugspladserne. Har genbrugspladsen ikke en særlig container til madaffald, afleveres det som restaffald.

Hvad koster en ekstra skraldespand?

På din kommunes eller forsyningsselskabets hjemmeside kan du se, hvad det koster at få hentet husholdningsaffald, og hvad du skal betale ekstra for at få en større affaldsbeholder eller hyppigere tømning. Prisen for affaldshåndtering varierer fra ca. 1

Hvad må jeg aflevere på genbrugspladsen?

På genbrugspladsen må du aflevere alt affald, som ikke er restaffald eller madaffald. Du kan aflevere lige knapt 40 forskellige typer affald, men de 4 genbrugspladser er ikke indrettet på helt samme måde. Derfor kan der være forskel på, hvor mange containere, der er opstillet.

Hvad koster det at aflevere affald?

Hvis man ikke kan genbruge affaldet, sørger kommunen for, at det bliver behandlet eller kasseret, så det skader miljøet så lidt som muligt. På den måde tjener kommunen penge – eller betaler for at komme af med affaldet. Det koster omkring 900 kroner at sende et tons affald på deponi.

Hvad koster en skraldespand?

Hvad koster det at få hentet affald? Se takster og priseksempler her.

Boligtype Pris i 2020 inkl. moms Pris i 2021 inkl. moms
Parcelhus, rækkehus, dobbelthus mv. 1.250,00 kr. 1.600,00 kr.
Lejlighed 1.250,00 kr. 1.120,00 kr.
Værelse 365,00 kr. 640,00 kr.
Sommerhus 575,00 kr. 640,00 kr.

Hvor meget koster renovation?

Variable priser, privat husstand

Beholderstørrelse Indsamling hver 14. dag Indsamling hver uge
140 liter 1.172 kr. 1.838 kr.
180 liter 1.274 kr. 1.996 kr.
240 liter 1.424 kr. 2.232 kr.
370 liter 1.962 kr. 2.520 kr.

Share this post