Other

Siapakah murid dari Imam Tirmidzi?

Siapakah murid dari Imam Tirmidzi?

Murid-muridnya Di antaranya ialah Makhul ibnul-Fadl, Muhammad binMahmud ‘Anbar, Hammad bin Syakir, ‘Aid bin Muhammad an-Nasfiyyun, al-Haisam bin Kulaib asy-Syasyi, Ahmad bin Yusuf an-Nasafi, Abul-‘Abbas Muhammad bin Mahbud al-Mahbubi, yang meriwayatkan kitab Al-Jami’ daripadanya, dan lain-lain.

Siapa nama lengkap Imam At Tirmidzi?

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi (lebih dikenali sebagai Imam Turmudzi/ At Turmudzi/ At Tirmidzi) yaitu seorang ahli hadits. Beliau pernah belajar hadits dari Imam Bukhari.

Imam Tirmidzi meninggal pada usia berapa?

892 AD
Al-Tirmidhi/Date of death

Berapa jumlah hadits Imam Tirmidzi?

Merupakan kitab berbahasa Arab yang berisikan hadits-hadits Rasulullah SAW yang ditulis dan diriwayatkan oleh al-Imam al-Hafidz Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh at-Tirmidzi. Jumlah hadits yang terdapat dalam kitab ini sejumlah 4.107 hadits.

Dimana Imam At Tirmidzi lahir?

Termez, Uzbekistan
Al-Tirmidhi/Place of birth

Hadits Tirmidzi apakah shahih?

Ia tergolong salah satu “Kutubus Sittah” (Enam Kitab Pokok Bidang Hadits) dan ensiklopedia hadits terkenal. Di dalam Al-Jami’-nya, Imam Tirmidzi tidak hanya meriwayatkan hadits sahih semata, tetapi juga meriwayatkan hadits-hadits hasan, dhaif, gharib dan mu’allal dengan menerangkan kelemahannya.

Apakah hadits Tirmidzi itu shahih?

Apa penyebab Imam Tirmidzi menderita kebutaan beberapa tahun pada akhir hidupnya?

Imam al-Tirmizi meninggal dunia pada 13 Rajab 279 H di Desa Bug, Kota Tirmiz. Ia meninggal dalam keadaan buta. Menurut beberapa pendapat, kebutaannya disebabkan oleh perjalanannya mencari Hadits. Imam al-Tirmizi mengalami kebutaan setelah menyelesaikan kitab Jami’ as-Shahih.

Ulama yang dijuluki sebagai ulama kebanggaan Haramain Mekkah dan Madinah adalah?

Imam Al-Haramain adalah salah seorang ulama fikih, ahli ushul fikih, ilmuwan, agamawan, pemuka masyarakat, dan teolog muslim yang sering kali membahas persoalan-persoalan teologis secara mendalam, seperti persoalan fungsi akal dan wahyu, surga dan neraka, perbuatan manusia, dan lain-lain.

Berapa jumlah hadits Jami At Tirmidzi?

Secara keseluruhannya terdapat 32,000 lebih hadis untuk rujukan para pembaca di dalam Buku Ensiklopedia Hadits.

Apa hadits Tirmidzi?

Hadis-hadis dalam sunan al-Tirmidzi merupakan hadis-hadis yang telah diteliti secara sungguh-sungguh olehnya, sehingga hadis-hadis yang dimasukkan dalam kitabnya merupakan hadis-hadis yang dapat diamalkan.

At Tirmidzi itu siapa?

Imam At-Tirmidzi adalah satu dari enam ulama hadis terkemuka. Nama besarnya mengacu kepada tempat kelahirannya, yaitu Turmudz, sebuah kota kecil di bagian utara Iran. Sedangkan, nama lengkap pemberian orang tuanya adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Adh-Dhahak As-Salami Al-Bughi. Ia sering dipanggil Abu Isa.

Apakah nama lengkap Imam At-Tirmidzi?

Biografi Imam At-Tirmidzi – Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, atau lebih popular Imam at-tirmidzi. Langsung ke isi Cari untuk: AL Fikeer Berbagi Informasi, Ilmu Dunia dan Akhirat Menu Pengetahuan Olahraga Budaya Flora & Fauna Islam Elektronika

Apakah Imam Tirmidzi merupakan ahli fiqh?

Imam Tirmidzi, di samping dikenal sebagai ahli dan penghafal hadits yang mengetahui kelemahan-kelemahan dan perawi-perawinya, ia juga dikenal sebagai ahli fiqh yang mewakili wawasan dan pandangan luas. Barang siapa mempelajari kitab Jami’nya ia akan mendapatkan ketinggian ilmu dan kedalaman penguasaannya terhadap berbagai mazhab fikih.

Berapa lama Imam At Tirmidzi wafat?

Imam at Tirmidzi wafat di Tirmidz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H bertepatan dengan 8 Oktober 892, dalam usia beliau pada saat itu 70 tahun. .: [Close 2X]:.

Di mana Imam al-Tirmidzi lahir?

Diantaranya : Nama dan tempat lahir, Masa belajar, guru-guru, dan murid-muridnya, Penghargaan ulama terhadap imam Al-Tirmidzi, Hasil karya imam Al-Tirmidzi, Wafat imam Al-Tirmidzi. Imam Al-Tirmidzi nama lengkapnya adalah Abu Musa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami Al-Bughi Al-Tirmidzi Al-Imam Al-Alim Al-Bari’ [1].

Share this post