Common questions

Wat is gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4?

Wat is gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4?

Bij de MBO gespecialiseerd pedagogisch medewerker opleiding niveau 4 leer je coördineren en organiseren in bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Je maakt het plan van aanpak voor de begeleiding of je zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten.

Wat doet een gespecialiseerd pedagogisch medewerker?

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker bied je een groep kinderen een veilige, vertrouwde omgeving, waarin ze zich goed kunnen ontwikkelen. Je zorgt voor een balans tussen rust en structuur aan de ene kant en voor uitdagende activiteiten en leuke spelletjes of vrij spelen aan de andere kant.

Wat is het verschil tussen gespecialiseerd pedagogisch medewerker en pedagogisch medewerker?

Het verschil met de opleiding pedagogisch medewerker op niveau 3 is dat je ook coördinerende taken op je neemt. Moeilijke situaties los je creatief en daadkrachtig op. Observeren betekent op dit niveau bovendien dat je goed kijkt naar de ontwikkeling van het kind en naar veranderingen in het gedrag.

Hoe lang duurt de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker?

Hoe lang duren de opleidingen? De bbl-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker duurt 1 jaar. De bol-variant van deze opleiding duurt 3 jaar. Ook de bol-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang duurt 3 jaar.

Wat is SPW niveau 4?

Als medewerker inrichtingswerk (voorheen SPW-4 Woonbegeleiding) werk je met volwassenen die niet alleen kunnen functioneren. Zij wonen vaak in een instelling. Je werkt aan structuur op het gebied van wonen en huishouden, scholing, werk en vrije tijd.

Welke vakken krijg je bij de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker?

Vakken die je volgt zijn onder andere: Sociale vaardigheden, Ontwikkelingspsychologie, Verzorgende vaardigheden, Kennis van doelgroepen, Drama en beeldende vorming, Management en begeleid en Buitenschoolse opvang.

Wat verwacht je van de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker?

Deze opleiding is iets voor jou als je.. Je houdt van kinderen en hebt kennis van de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Je hebt goede contactuele eigenschappen, waaronder inlevingsvermogen. Daarnaast heb je ook aandacht voor de ouders.

Wat is het verschil tussen SPW 3 en SPW 4?

Reacties. Sociaal-pedagogisch werker, niveau 3 De sociaal-pedagogisch werker is gericht op mensen die aandacht en begeleiding nodig hebben, zoals in de gehandicaptenzorg of de kinderopvang. Sociaal-pedagogisch werker, niveau 4 Ook hier gaat het om mensen die aandacht en begeleiding nodig hebben.

Wat is het verschil tussen SPW en PW?

De opleiding SPW na 2012 De opleiding Sociaal Pedagogisch Werk is omgevormd tot de opleidingen: Pedagogisch Werk (PW)

Welke vakken heb je bij de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker?

Hoeveel verdien je als gespecialiseerd pedagogisch medewerker?

Een Pedagogisch Medewerker Kinderopvang verdient zo tussen de €1880,- en €2600,- bruto per maand. Het bedrag hangt af van onder meer ervaring en leeftijd. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering.

Wat kun je doen met een SPW 4 diploma?

Met een diploma van SPW 4 kun je doorstromen naar het HBO, o.a. SPH en PABO. Je kunt naar keuze de verkorte SPW-opleiding volgen via een beroepsopleidende leerweg (BOL) of via de beroepsbegeleidende leerweg(BBL). De hoeveelheid lesuren op school zijn voor beide routes gelijk.

Share this post