Other

Wat is de stam van bonzen?

Wat is de stam van bonzen?

Uitgaande van gebonsd moet de stam van bon? en eindigen op een z, want die letter zit niet in ‘t kofschip. Dus is het bonzen.

Hoe schrijf je Gebonst?

bonzen = bonzen werkw. Uitspraak: [`bɔnzə(n)] Verbuigingen: bonsde (verl. tijd enkelv.) Verbuigingen: heeft gebonsd (volt.

Wat zijn bonzen?

BONZEN, (bonsde, heeft gebonsd), hevig kloppen; op eene deur bonzen, om ze geopend te krijgen; schokken, stooten het schip werd in den storm erg op en neer gebonsd; — op den grond bonzen, met doffen slag neerkomen; — iem.

Wat is bonzen?

Wat is een bons?

bons – zelfstandig naamwoord 1. dof geluid van iets wat valt ♢ met een bons plofte Fabian op de bank 2. iemand die altijd op de voorgrond treedt ♢ er zaten allemaal bonzen van het bestuur op de tribune…

Wat betekent onzindelijk?

bevuild, morsig: onzindelijke kleren; 2. niet geneigd tot helderheid; 3. denken, troebel, met al of niet opzettelijke inmenging van logisch schijnende alogische elementen.

Wat is een teloorgang?

de teloorgang zelfst. naamw. het verloren gaan Voorbeeld: `De politiek moet ingrijpen als er gevaar of maatschappelijke teloorgang dreigt. `Synoniemen: ondergang, vernietiging Synoniemendebacle neergang ondergang tenondergang val 2 definities op Encyclo (…

Hoe vindt je een voltooid deelwoord?

Een voltooid deelwoord is een onderdeel van de werkwoordspelling, het is een vervoeging van het werkwoord. De Latijnse naam voor voltooid deelwoord is participium perfecti en een veelgebruikte afkorting is vd. Een voltooid deelwoord begint meestal met ge-, maar ook vaak met be-, ver- of ont-.

Hoe kom je aan hartkloppingen?

Hartkloppingen kunt u krijgen door: actief bewegen en sporten. grote hoogte (bijvoorbeeld in de bergen) alcohol drinken.

Wat is een ander woord voor oppepper?

Kick = 1) Aangename emotie 2) Aansporing 3) Adrenalinestoot 4) Enthousiast gevoel 5) Genotservaring 6) Impuls 7) Jongensnaam 8) Opgewonden gevoel 9) Opmontering 10) oppepper 11) Opschepper 12) Prettige emotie 13) Schop 14) Snookerte…

Share this post