Other

Wat is het doel van een ambassade?

Wat is het doel van een ambassade?

Hoofdfuncties. De ambassade zorgt voor communicatie en onderhandelingen tussen de twee landen en voor culturele uitwisseling. Ook fungeert ze vaak als aanspreekpunt voor burgers van het thuisland die op dat moment in het gastland verblijven. De ambassade wordt geleid door een ambassadeur.

Welke mensen zijn onschendbaar?

Diplomaten die in het buitenland hun land vertegenwoordigen, zijn onschendbaar….Diplomatieke onschendbaarheid

  • ambassadeurs en consuls;
  • staatshoofden;
  • regeringsleiders;
  • ministers van Buitenlandse Zaken;
  • permanente vertegenwoordigers bij internationale organisaties.

Waar woont een ambassadeur?

Het huis waar een ambassadeur woont heet een residentie. Een ambassadeur heeft altijd diplomatieke onschendbaarheid. Dat betekent dat hij, zijn familie én zijn medewerkers niet gearresteerd of bestraft mogen worden. Soms is er in een andere grote stad een soort mini-ambassade, een consulaat.

Welk grondgebied is een ambassade?

“Het is een wijdverbreid misverstand dat een buitenlandse ambassade in Nederland ook buitenlands grondgebied is”, zegt Henri de Waele, hoogleraar internationaal recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij legt uit dat alle ambassades in ons land gewoon Nederlands grondgebied zijn. Daar gelden Nederlandse wetten.

Wat kun je doen bij een ambassade?

De Nederlandse ambassade kan u in het buitenland helpen bij bijvoorbeeld vermissing, arrestatie of opname in het ziekenhuis. Ook kunt u bij de ambassade terecht voor een tijdelijk reisdocument (noodpaspoort of laissez-passer). Ambassades lenen of geven u geen geld wanneer u geldproblemen heeft.

Wat kan een consulaat doen?

Een consulaat-generaal of consulaat is op vele vlakken vergelijkbaar met een gemeentehuis voor Belgen in het buitenland. U kunt er terecht voor paspoorten, identiteitskaarten, burgerlijke stand, huwelijk, nationaliteit, levensbewijzen etc. Ook uw gegevens van het Rijksregister worden er bijgehouden.

Wat is onschendbaar?

Onschendbaar heten het lichaam en bepaalde rechten van privacy, zoals het briefgeheim, tenzij voor de schending een wettige grond bestaat. In de zin van een absoluut verbod op inmenging wordt gesproken van immuniteit.

Wat kan een diplomaat?

Diplomatie is het overleg tussen twee groepen, vaak landen, om een bepaald doel te bereiken. De hoogste diplomaat is een ambassadeur. Een diplomaat behartigt belangen namens een land of een groep landen. Bijvoorbeeld om de economische relaties te bevorderen of om mensenrechten te verbeteren.

Waar zit de Nederlandse ambassade?

Nederlandse ambassades en consulaten(-generaal)

Land Stad/Plaats Ambassadeur/Consul-Generaal/Consul
Albanië Tirana Guusje Korthals Altes
Algerije Algiers Robert van Embden
Angola Luanda ? (ook ambassadeur voor Sao Tomé en Principe)
Antigua en Barbuda (consulaat) Saint John’s Kevin Gomez (ook consul voor Montserrat)

Wat doet het Nederlandse consulaat?

De Nederlandse ambassade zorgt voor communicatie en onderhandelingen tussen ons land en het gastland, maar ook voor culturele uitwisseling. Daarnaast fungeert de ambassade als aanspreekpunt voor Nederlandse burgers die tijdelijk of permanent in het gastland verblijven. De ambassade wordt geleid door een ambassadeur.

Is een ambassade een rechtspersoon?

Ambassade heeft geen rechtspersoonlijkheid en is niet procesbevoegd.

Waar is de Nederlandse ambassade?

De Nederlandse ambassade in de Britse hoofdstad Londen. De residentie van de Nederlandse ambassadeur in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. De Nederlandse ambassade in de Zweedse hoofdstad Stockholm. De Nederlandse ambassade in de Zwitserse hoofdstad Bern.

Share this post