Common questions

Wat is elektriciteit 1 en 2?

Wat is elektriciteit 1 en 2?

Standaard is het eerste, bovenste of (linker)telwerk het nacht- of weekendtarief (N). Het tweede, onderste- of (rechter)telwerk het dagtarief (D). Voor een digitale meter geldt hetzelfde: het eerste telwerk (T1) is het nacht- of weekendtarief en het tweede telwerk (T2) het dagtarief.

Wat is stroom 1 en 2 Vattenfall?

Dit is een elektriciteitsmeter met twee telwerken. In de telwerken zie je hoeveel kWh stroom je hebt verbruikt. Stroom I (T1) is het bovenste of het linker telwerk. Stroom II (T2) is het onderste of het rechter telwerk.

Wat is een elektriciteitsmeter met automaat?

Deze digitale meters registreren je elektriciteitsverbruik en geven je meterstanden automatisch door aan Fluvius. Je energieleverancier gebruikt die om je eindfactuur op te maken. Je meetgegevens worden nooit zonder toestemming doorgegeven aan anderen.

Wat betekent 1.8 1?

Uw elektriciteitsmeter heeft 4 telwerken die om de 10 seconden op het display zijn af te lezen (1.8.1 1.8.2 2.8.1 2.8.2 1.8.1 enz.). Tevens wordt linksonder op het display aangegeven welk tarief op dat moment actief is, (T1 = Tarief 1 = dal/nacht tarief, T2 = Tarief 2 = piek/dag tarief) zie hieronder.

Wat is levering 2 hoog?

LEVERING 1 LAAG en LEVERING 2 HOOG geven de hoeveelheid elektriciteit weer die u hebt afgenomen van het energienet. Als u dubbeltarief (piek-dal, dag-nacht, hoog-laag) hebt, ziet u bij LEVERING 1 LAAG de meterstand van de elektriciteit die u afneemt tegen daltarief. LEVERING 2 HOOG duidt op normaaltarief.

Wat is T1 en T2 Essent?

De standen op telwerk I (T1) en II (T2) geven je verbruik aan. De standen op telwerk III en IV (T3 en T4) zijn voor je teruglevering. Je hoeft alleen de standen door te geven waar we om vragen.

Wat kost 1 kWh stroom bij Vattenfall?

Volgens het Nibud kost 1 kWh stroom gemiddeld bijna 23 cent kost (prijs per 1 mei 2021). Bij het berekenen van de totale kWh prijs tellen verschillende soorten kosten mee. Niet alleen de kosten per hoeveel stroom die je afneemt. Die vind je in Mijn Contract in Mijn Vattenfall.

Wat is Opnamenummer Vattenfall?

Waar vind ik het opnamenummer? Als we je vragen je meterstanden aan ons door te geven, ontvang je ook meteen het opnamenummer. Dit staat in de brief, e-mail of meterstandenkaart. Je hebt het nodig bij het doorgeven van je standen.

Wat kost nieuwe elektriciteitsmeter?

Let op: veranderen van elektriciteitsmeter kost ongeveer 500 euro.

Wat kost een elektriciteitsmeter?

Meterwissel

Omschrijving Tarief incl. btw
Alleen de elektriciteitsmeter € 67,76
De elektriciteits- en gasmeter samen € 72,60

Wat betekent levering 1 laag?

Hoe weet ik of ik nachttarief heb?

Het nachttarief is een verminderde elektriciteitsprijs die geldt tijdens de ‘stille uren’. Wanneer die precies vallen, hangt af van je aansluiting en je woonplaats….

Dagtarief Maandag – vrijdag 06.00 – 21.00 uur
Nachttarief Maandag – vrijdag Weekend 21.00 – 06.00 uur (Doorlopend)

Share this post