Useful tips

Vad star det i Koranen egentligen?

Vad står det i Koranen egentligen?

Koranen är Allahs ord, lag och vilja i bokstavlig mening. Den innehåller enbart uppenbarelser som enligt islamsk tradition Muhammed har mottagit från Allah, förmedlade av ärkeängeln Gabriel. Det var inte Muhammed som skrev boken, han tog bara emot texterna, som gavs honom ord för ord av ängeln Gabriel.

Vilket år är det enligt den muslimska kalendern?

När ett datum anges efter hijrakalendern brukar man skriva ett H vid årtalet, men även AH (latin anno hegirae), det vill säga år efter hijra. Idag är det den 16 Safar 1443 i den islamiska kalendern.

Vilka profeter nämns i islams heliga skrift?

Profeter är Isa, Adam, Muhammed, Ibrahim, Nuh, Musa, Ismail och Ayub.

Vad kan man läsa om i Koranen?

Koranen består av profeten Muhammeds uppenbarelser och innehåller enligt islam Guds (Allahs) budskap, nedsänt till Muhammed genom ärkeängeln Jibril (Gabriel) under en period av 23 år från och med 610. Inom islam betecknas Koranen även som “Sista testamentet”, “Boken”, “Guds bok” och “Uppenbarelsen”.

Vilket år är det enligt islam 2021?

2021 väntas ramadan börja tisdagen den 13 april. Datumet kan variera med några dagar beroende på region och hur månen tolkas. Ramadan firas i den nionde månaden i den muslimska kalendern, när det tros att Koranen först uppenbarades.

Vilka är de viktigaste högtiderna inom islam?

Inom islam finns det två stora högtider som firas av många muslimer världen över. Den ena är eid al-adha, som infaller under vallfärden. Den andra är eid al-fitr, som infaller efter fastan.

Vad betyder Koranen på arabiska?

Koranen, arabiska al-Qurūān, muslimernas heliga bok som enligt traditionen givits till Muhammed av ängeln Jibril (Gabriel). För den troende är Koranen en trogen kopia av ”Bokens moder”, Umm al-kitab, som finns i himlen hos Gud.

Vad ska man tänka på innan man läser Koranen?

Wudû’ eller abdest är en särskild tvagning med rent vatten i syfte att utföra bönen eller läsa Koranen. Tvagningen inleds med att man läser Bismillah, därefter tvättar man händerna upp till handleden, sköljer munnen och näsan tre gånger vardera.

Share this post